Demens

Forebygging

Sunne levevaner bidrar til god helse og kan redusere risikoen for demens og en rekke andre sykdommer.

Sunne levevaner kan bidra til å forebygge demens, men all kunnskap vi har om forebygging av demens gjelder på befolkningsnivå. Det vil si at det kan være stor variasjon fra person til person.

Dessverre er det fullt mulig å leve sunt på alle måter og likevel få en demenssykdom. Når vi likevel deler livsstilsrådene under, er det fordi vi vet at de kan redusere sjansen for å få demens, og ingen av dem er skadelige.

Det har lenge vært kjent at usunne levevaner og mangel på gode sosiale relasjoner kan påvirke utviklingen av hjerte- og karsykdom. Ny forskning viser at de samme risikofaktorene også kan knyttes til Alzheimer og andre demenssykdommer.

Demens henger dessuten nøye sammen med fattigdom og sosial ulikhet. Forebygging av demens er derfor like mye en samfunnsoppgave, som en oppgave for den enkelte.

Gode tips for bedre helse

  • Å slutte å røyke er det viktigste du kan gjøre for helsen

  • Spis mer fisk, frukt og grønt

  • Daglig mosjon

  • Drikk alkohol med måte

  • Få sjekket blodtrykk og kolesterol

  • Søk utredning og behandling ved tegn på depresjon

  • Vær sosial og ha et aktivt liv

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40 E-post

Forskning som er utført ved King's College i London, er basert på analyser av den forskningen som foreligger i dag. Resultatene viser at på befolkningsnivå er det sammenhenger mellom demens og sosiale faktorer, som lav utdanning fra tidlig i livet, høyt blodtrykk midt i livet og røyking og diabetes gjennom livsløpet.

Du kan laste ned hele rapporten herfra: Dementia and Risk Reduction, an analysis of protective and modifiable factors.