Til hovedinnhold
Støtt oss

Pårørende og demens

Kommunikasjon og samvær

Det å være sammen og ha hyggelige stunder, er godt for oss alle. Å kunne være sosial, er viktig for personer med demens.

Etterhvert som sykdommen utvikler seg, kan det bli vanskelig for den som har demens å forstå meningen med ord og setninger, eller å finne de rette ordene.

Kommunikasjon blir utfordrende når språk, forståelse, oppmerksomhet og hukommelse svekkes. Det kan bli vanskelig å holde tråden og flyten i samtalen, noe som kan oppleves vondt og frustrerende.

Les også: Hverdagen som pårørende.

Konkrete tips som kan hjelpe

Si én ting om gangen. Spør for eksempel etter kopp, så etter kniv, i stedet for å spørre etter begge deler samtidig.

Bruk korte, enkle, klare og konsise ord og setninger. Vær mest mulig konkret. Abstrakte ord fungerer dårlig.

Det er viktig å ta seg god tid. Ikke snakk for fort.

Unngå distraherende faktorer. Skru av TV, radio eller musikk.

Be personen om å beskrive hva hen mener, hvis hen ikke finner de rette ordene.

Foreslå gjerne et ord, men for mange avbrytelser kan føre til at den andre gir opp å prøve å finne ordene selv.

Lytt med velvilje. Vis interesse for hva personen egentlig ønsker å uttrykke

Kroppsspråk kan virke langt bedre enn ord. Et smil, en berøring, eller en gest kan virke vel så godt som en beskjed. 

Det er ofte bedre å avlede enn å rette på.

Hvis du stiller spørsmål, vær forberedt på svaret “Nei”. For mange er nei det enkleste svaret.

Les også: Etter diagnosen, hva kan du gjøre?

Støtt demensforskningen

Gjentatte spørsmål

Årsaken til at en person med demens stadig stiller de samme spørsmålene, er at vedkommende ikke husker svarene, eller glemmer at han nettopp har spurt. Det kan også være et uttrykk for utrygghet.

Hva kan hjelpe?

  • Hold personen underrettet om hva som foregår. Det reduserer engstelse og antall spørsmål. Skal man gå ut, kan det hjelpe å forsikre personen med demens om at man kommer tilbake
  • Svar som: «Det har jeg da allerede fortalt deg mange ganger!», er til liten hjelp. «Husket jeg å fortelle deg at vi skal i butikken og handle?» kan virke mer beroligende
  • Å lytte på radioen, se på TV eller lese avisen, tilby favorittsnacks, -drikk, eller annen positiv avledning, kan hjelpe til å styre oppmerksomheten over på noe annet enn gjentatte spørsmål

Gode stunder

Når dialog ikke fungerer så godt er det viktig med aktiviteter og gode opplevelser.

Pårørende betyr mye for personer med demens. Det er viktig å rydde plass til gode stunder for å hygge seg sammen.

  • Gamle fotoalbum er fint for å hente frem minner. Skriv ned, eller få noen til å notere ned det vedkommende husker. Nevn navnene og assosier ut fra minnene som vekkes, i stedet for å få personen til å huske navn og sted. Lag en billed- og historiebok, "Min historie".
  • Fotografier av personen selv og de nærmeste kan skape god identitetsfølelse.
  • Bilder med navn på mennesker som regelmessig stikker innom, gjør det lettere å kjenne dem igjen, når de kommer på besøk eller ringer.
  • Hent fram velkjente, gamle gjenstander, og ta en prat om gamle dager, med utgangspunkt i minnene som vekkes. Å holde i en gjenstand kan virke sterkere på gjenkjennelsen.
  • Musikk og sanger er noe av det siste vi glemmer. Hvis vi synger sammen med andre, får vi noe å snakke om, fordi sanger vekker minner og følelser. Det kan også være godt å lytte til musikk.
  • Minner kan også sitte i kroppen, slik som dans, musikkinstrument, baking, håndarbeid. Det kan det hende at teknikken fremdeles sitter i fingrene.