Pårørende og demens

Kommunisere med en som har demens

Personer med demens kan få problemer med å forstå meningen med ord og setninger, eller med å finne de rette ordene, etterhvert som sykdommen utvikler seg.

Det kan bli vanskelig å holde tråden og flyten i samtalen, noe som kan bli frustrerende for begge parter.

Konkrete tips som kan hjelpe

 • Si én ting om gangen. Spør for eksempel etter kopp, så etter kniv, i stedet for å spørre etter begge deler samtidig.
 • Bruk korte, enkle, klare og konsise ord og setninger. Vær mest mulig konkret. Abstrakte ord fungerer dårlig.
 • Det er viktig å ta seg god tid. Ikke snakk for fort.
 • Unngå distraherende faktorer: Skru av TV, radio eller musikk.
 • Be personen om å beskrive hva han mener, hvis han ikke finner de rette ordene.
 • Foreslå gjerne et ord, men for mange avbrytelser kan føre til at den andre gir opp å prøve selv
 • Vis ekte interesse for hva personen egentlig ønsker å uttrykke
 • Kroppsspråk virker langt bedre enn ord. Et smil, en berøring, eller en gest kan virke vel så godt som en beskjed. Å holde personen i hånden mens du snakker, kan virke beroligende og øke konsentrasjonen
 • Det er ofte bedre å avlede enn å rette på

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40 E-post

Gjentatte spørsmål

Årsaken til at en person med demens stadig stiller de samme spørsmålene, er at vedkommende ikke husker svarene, eller glemmer at han nettopp har spurt. Det kan også være et uttrykk for utrygghet.

Hva kan hjelpe?

 • Hold personen underrettet om hva som foregår. Det reduserer engstelse og antall spørsmål. Skal man gå ut, kan det hjelpe å forsikre personen med demens om at man kommer tilbake
 • Svar som: «Det har jeg da allerede fortalt deg mange ganger!», er til liten hjelp. «Husket jeg å fortelle deg at vi skal i butikken og handle?» kan virke mer beroligende
 • Å lytte på radioen, se på TV eller lese avisen, tilby favorittsnacks, -drikk, eller annen positiv avledning, kan hjelpe til å styre oppmerksomheten over på noe annet enn gjentatte spørsmål

Gode stunder

Pårørende betyr mye for personer med demens. Det er viktig å rydde plass til gode stunder for å hygge seg sammen.

 • Gamle fotoalbum er fint for å hente frem minner. Skriv ned, eller få noen til å notere ned det vedkommende husker. Nevn navnene og assosier ut fra minnene som vekkes, i stedet for å få personen til å huske navn og sted. Lag en billed- og historiebok, "Min historie".
 • Fotografier av personen selv og de nærmeste kan skape god identitetsfølelse.
 • Bilder med navn på mennesker som regelmessig stikker innom, gjør det lettere å kjenne dem igjen, når de kommer på besøk eller ringer.
 • Mange som har demens husker gamle dager bedre enn det som nettopp har skjedd. «Husker du vaffeljernene før, som man måtte snu på komfyren? I dag er det mer lettvint: Se på dette flotte elektriske jernet vi fikk av barna til jul!» Slike sammenlikninger kan dessuten gjøre det lettere å forstå nye ting.
 • Hent fram velkjente, gamle gjenstander, og ta en prat om gamle dager, med utgangspunkt i minnene som vekkes. Å holde i en gjenstand kan virke sterkere på gjenkjennelsen.
 • Sanger er noe av det siste vi glemmer. Hvis vi synger sammen med andre, får vi noe å snakke om, fordi sanger vekker minner og følelser.
 • Minner kan også sitte i kroppen, slik som dans, musikkinstrument, baking, håndarbeid. Det kan det hende at teknikken fremdeles sitter i fingrene.