Til hovedinnhold
Støtt oss

Ulike typer demens

Delirium og demens

Delirium innebærer en rask endring og nedsettelse av hvordan hjernen fungerer. Det skyldes som regel en ytre påvirkning, og forvirringen vil oftest avta når årsaken behandles.
Eldre dame som ser fortvilet ut

Årsaken til delir kan være blant annet infeksjoner, elektrolyttforstyrrelser, dehydrering, smerter eller bivirkning av medisiner. Ofte når man har korrigert for slike tilstander, vil forvirringen avta.

Delirium kommer raskt og går vanligvis over i løpet av få dager. I noen tilfeller kan det vare over lengre tid. Delirium er forskjellig fra demens, som utvikles gradvis over måneder og år. Men selv et kortvarig tilfelle av delirium øker risikoen for at særlig eldre personer med en sårbar hjerne, fungerer dårligere etterpå.

Det kan også føre til at en blir mer skrøpelig, trenger mer hjelp til å klare seg i dagliglivet, øker behov for sykehjemsplass, og muligens utvikling av demens.

Støtt demensforskningen

Hva er delirium?

Delirium innebærer en rask endring og nedsettelse av hvordan hjernen fungerer på grunn av en ytre påvirkning. En person med delirium kan både være urolig, oppspilt og irritabel, eller uvanlig stille og tilbaketrukket.

Andre kjennetegn er vansker med å konsentrere seg, hallusinasjoner, merkelige ideer, manglende forståelse for situasjonen en er i, eller misoppfattelse av omgivelsene. Delirium utvikles i løpet av timer eller dager, har svært varierende varighet, og symptomene kan variere under forløpet.

Delirium er plagsomt for den som selv opplever det, ofte med skremmende opplevelser, som tanker om at de er innesperret, uten kontroll og i fare. Omtrent halvparten av de som opplever delirium husker episoden i etterkant.

Delirium er også belastende for pårørende, blant annet fordi en som har delirium oppleves som annerledes enn hun eller han pleier, og symptomene kan være dramatiske. Det er viktig for både pasient og pårørende å vite at et delirium er vanlig og oftest kommer til å gå helt over.

Les videre: Pårørende og demens.

Hva er årsakene til delirium?

Delirium kan være forårsaket av sykdom eller skader, som for eksempel en vanlig infeksjon i urin- eller luftveiene, influensa, korona, et brukket bein etter et fall, smerter, påkjenning ved kirurgi eller ugunstig påvirkning av medisiner.

Den direkte årsaken til delirium er ikke alltid åpenbar. Alle kan få delirium, avhengig av omfang og type belastning. Men høy alder, en sårbar hjerne og demens, er de største risikofaktorene og øker sjansen betydelig.

Forskning viser at minst 20 til 25 prosent av alle eldre sykehuspasienter får delirium, i forbindelse med akutt innleggelse i sykehus.

Behandling av delirium

Mange får fortsatt ikke diagnosen delirium. Å finne årsaken til hva som kan ha utløst delirium og straks sette i gang tiltak, er den viktigste behandlingen.

Dersom du mistenker at noen kan ha delirium, er det viktig å søke medisinsk hjelp omgående. Delirium kan være et tegn på akutt, alvorlig sykdom og må ikke overses.

Det er en rekke tiltak som bidrar til å normalisere situasjonen til den som er syk

  • underliggende/utløsende sykdommer trenger behandling
  • briller og høreapparater må brukes
  • tilstrekkelig lys og ro i rommet
  • komme opp og ut av sengen
  • hvis mulig, være i kjente omgivelser
  • gi trygghet, skap tillit, snakk konkret og direkte om hvor man er og det som skjer her og nå
  • unngå mas og konflikt
  • fokuser på å holde på oppmerksomheten, for eksempel gjennom lett samtale om trygge og kjente temaer
  • legg til rette for god nattesøvn

Demensforskning vi finansierer