Til hovedinnhold
Meny Lukk

Demensvenn

Arve og Viggos historie

Arve og Viggo er begge i 70-årene og har hatt demens i noen år. De har blitt gode turkamerater etter at de møttes på et dagsenter for personer med demens.

Ensomhet og mangel på mening i hverdagen, er et vanlig problem for personer med demens. Derfor er dagaktivitetstilbud, som det Arve og Viggo bruker, så viktig. De er også heldige som har truffet andre med samme interesse som dem selv, for å gå turer og prate om løst og fast.

– Hadde han ikke hatt denne muligheten, ville han fort blitt sittende hjemme foran tv-skjermen dagen lang, sier Viggos kone, Kari.

Det er helt nødvendig med offentlige tjenester som dagaktivitetstilbud, men hverdagen til personer med demens kan bli så mye mer meningsfull og innholdsrik dersom samfunnet som helhet blir mer demensvennlig. Kommunen
kan ikke være en venn eller en nabo, men det kan hver enkelt av oss. Slik kan vi alle bidra – som demensvenner!

Bli demensvenn!

Som demensvenn vil du motta informasjon om demens.

Fakta om demens

De fleste som har en demenssykdom er eldre, men også yngre kan få demens. I Norge er det minst 77 000 som har demens, og antallet vil dobles de neste 20 åra etter hvert som det blir stadig flere eldre i befolkningen.

Demenssykdom har mange ulike symptomer, i tillegg til problemer med hukommelsen, som det kan være nyttig å kjenne til for alle som vil bidra i hverdagen til en med demens.

Det mange ikke er klar over er at demens er en sykdom som ofte utvikler seg over svært mange år. De fleste som har demens bor i sine egne hjem. De ønsker å være mest mulig selvhjulpne, men kan trenge litt bistand underveis.

Noe av denne hjelpen er det best at helse- og omsorgstjenestene bidrar med, og de som har familie får ofte god hjelp fra sine nærmeste. Men alle har også behov for forståelse og støtte fra gamle venner, naboer og tilfeldig forbipasserende på gata eller i butikken.

Mange tenker at personer med demens er svært syke og hjelpetrengende, og i den siste fasen av sykdomsforløpet vil det være slik. Da vil det være best å bo på sykehjem. Men også sykehjemsbeboere har glede og nytte av besøk fra gode venner.Vær en god venn, bli demensvenn!

Bli demensvenn!

Som demensvenn vil du motta informasjon om demens.