Til hovedinnhold
Meny Lukk

Demensvenn

Jannickes historie

Jannicke fikk demensdiagnosen da hun var bare 51 år gammel, men hun og hennes nærmeste mener hun har hatt symptomer siden hun var 45 år.

I dag er Jannicke 53, og har måttet slutte i jobben, men lever likevel et ganske vanlig liv. Det er mye hun kan gjøre, men enkelte ting har blitt vanskeligere. Demens arter seg på ulikt vis, og for henne er det særlig det å orientere seg som har blitt problematisk. Derfor har hun mye kontakt med familien via mobiltelefon når hun er utendørs, og tar drosje når trikk og bussruter blir uoverkommelig.

Venner gir liv til hverdagen

Jannicke har sunget i kor i over 30 år, og det gjør hun fremdeles. De andre kormedlemmene stiller opp som sjåfører og sørger for at det er mulig. De er rett og slett demensvenner, før kampanjen ble lansert – fordi de er Jannickes venner og gode medmennesker. Så enkelt er det å være demensvenn, og mange andre som har demens vil ha stor glede av nytte av at flere gjør som Jannickes korvenninner.

Bli demensvenn!

Som demensvenn vil du motta informasjon om demens.

Fakta om demens

De fleste som har en demenssykdom er eldre, men også yngre kan få demens. I Norge er det minst 4 000 under 65 år som har demens. Demenssykdom har mange ulike symptomer, i tillegg til problemer med hukommelsen, som det kan være nyttig å kjenne til for alle som vil bidra i hverdagen til en med demens.

Det mange ikke er klar over er at demens er en sykdom som ofte utvikler seg over svært mange år. I gjennomsnitt varer en demenssykdom i 12 år. Derfor bor de fleste som har demens i sine egne hjem. De ønsker som alle andre å være mest mulig selvhjulpne, men kan trenge litt bistand underveis.

Noe av denne støtten er det best at helse- og omsorgstjenestene bidrar med, og de som har familie får ofte god hjelp fra sine nærmeste. Men alle har også behov for forståelse og støtte fra gamle venner, naboer og tilfeldig forbipasserende på gata eller i butikken.

Mange tenker at personer med demens er svært syke og hjelpetrengende, og i den siste fasen av sykdomsforløpet vil det være slik. Da vil det være best å bo på sykehjem. Men også sykehjemsbeboere har glede og nytte av besøk fra gode venner. Vær en god venn, bli demensvenn!

Bli demensvenn!

Som demensvenn vil du motta informasjon om demens.