Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Jeg vil gjerne bruke mine erfaringer for å hjelpe andre. Først og fremst kan jeg være en god samtalepartner for deg. Jeg har vært pårørende til min mor som hadde diagnosen Alzheimer. Hun bodde de siste 9 årene av sitt liv på sykehjem, og hun hadde da vært syk i ca. 17 år. Jeg er medlem i den lokale demensforeningen.

Kirsten Greiner Ovesen
Finnmark / Sør Varanger demensforening
419 27 170

Jeg er sykepleier og har en mor som har hatt demens i 10 år. Som datter har jeg erfaring med hvordan det er å leve med demens, og har praktisk innsikt i hvordan man kan innrette seg i dagliglivet. Jeg ønsker å være til hjelp, støtte og gi veiledning. Jeg vil være et medmenneske for deg som trenger hjelp.

Målfrid Ovanger
Finnmark / Vadsø demensforening
911 81 997

Min mann fikk demens da han var ca 59 år og jeg var 48 år. Jeg har vært igjennom mye disse årene før han døde på våren 2016. Jeg kan lytte og kanskje hjelpe deg og forhåpentligvis gjøre hverdagen litt lettere for deg.

Anne Torhild S Pedersen
Rogaland / Stavanger demensforening
900 35 092