Til hovedinnhold
Støtt oss

Agder

Lokallag i Agder

Helselagene og demensforeningene i Agder er presentert under, alfabetisk etter kommunetilhørighet og navn. Mange av lokallagene har lenke til egne sider eller grupper på Facebook med informasjon om aktiviteter.

For informasjon om lokallag som ikke er på Facebook, kontakt fylkeskontoret på telefon 37 02 11 17 eller e-post: avt@nasjonalforeningen.no.

Arendal

Nasjonalforeningen Arendal demensforening

Nasjonalforeningen Austre Moland helselag

Nasjonalforeningen Myra helselag

Nasjonalforeningen Tromøy helselag

Nasjonalforeningen Øyestad helselag

Birkenes

Nasjonalforeningen Birkenes demensforening

Flekkefjord

Nasjonalforeningen Bakke helselag

Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal

Nasjonalforeningen Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord demensforening

Grimstad

Nasjonalforeningen Grimstad demensforening

Kristiansand

Nasjonalforeningen Kristiansand demensforening

Nasjonalforeningen Søgne helselag

Lindesnes

Nasjonalforeningen Lindesnes demensforening

Nasjonalforeningen Spangereid helselag

Nasjonalforeningen Sør-Audnedal helselag

Nasjonalforeningen Holum helselag

Nasjonalforeningen Skjernøy helselag

Nasjonalforeningen Laudal helselag

Nasjonalforeningen Øyslebø helselag

Lyngdal

Nasjonalforeningen Grindheim helselag

Nasjonalforeningen Kvås helselag

Risør

Nasjonalforeningen Søndeled helselag

Valle

Nasjonalforeningen Valle og Hylestad helselag

Vegårshei

Nasjonalforeningen Vegårshei demensforening

Vennesla

Nasjonalforeningen Hægeland helselag