Til hovedinnhold
Støtt oss

Akershus

Lokallag i Akershus

Helselagene og demensforeningene i Akershus er presentert under, alfabetisk etter kommunetilhørighet og navn. Mange av lokallagene har lenke til egne sider på Facebook med informasjon om aktiviteter.

For informasjon om lokallag som ikke er på Facebook, kontakt fylkeskontoret på telefon 23 12 00 00 eller e-post: abo@nasjonalforeningen.no.

Asker

Nasjonalforeningen Asker demensforening (dekker også Hurum og Røyken)

Nasjonalforeningen Heggedal helselag

Nasjonalforeningen Vollen helselag

Bærum

Nasjonalforeningen Bærum demensforening

Enebakk

Nasjonalforeningen Enebakk helselag 

Eidsvoll

Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening

Follo

Nasjonalforeningen Follo demensforening (dekker kommunene Nordre Follo, Enebakk, Ås, Vestby, Frogn og Nesodden)

Hurdal

Nasjonalforeningen Hurdal helselag 

Lillestrøm

Nasjonalforeningen Nedre Romerike demensforening

Lørenskog

Nasjonalforeningen Lørenskog demensforening

Nes

Nasjonalforeningen Nes demensforening

Ullensaker

Nasjonalforeningen Ullensaker demensforening, nettsider
Nasjonalforeningen Ullensaker demensforening, facebook