Til hovedinnhold
Støtt oss

Minablogg

- Du får så mye mer enn du gir

Frivillighetens år er over, men frivilligheten fortsetter å reise seg igjen etter pandemi og nedstengning. Mange er med på noe, mens noen få drar det store lasset. Vi trenger flere ildsjeler for å møte de mange som trenger oss.

Frivillige i Vollen helselags gågruppe, Gå med oss
Vollen helselags gågruppe - Gå med oss! Foto: Håkon Mæland.

På NRKs idrettsgalla 2022 var det kåring av årets ildsjel. Den som var stemt fram var 73 år gamle Eira Weseth, som har hatt tillitsverv i Hof idrettslag i 37 år og som nå er leder av idrettslaget. Under sin takketale delte Weseth visdom hun hatt fått fra sin far

- Når noen spør deg, må du si ja! Du får igjen så mye mer enn du gir.
Et budskapet mange av våre ildsjeler i Nasjonalforeningen for folkehelsen kunne skrevet under på. Vi har mange som har stått på år etter år, som stiller på møter, ordner med invitasjon og kaffe og sørger for aktiviteter som gåtur og strikketreff. Det er godt å kunne bidra for andre.

Halvparten med

I Norge har vi flere medlemmer enn vi har innbyggere. Mange er med i både to og flere organisasjoner. Vi er også mange som er med å gjøre en frivillig innsats. I løpet av et år har over halvparten av oss gjort noe. Av de som ikke har deltatt, sier minst halvparten av de igjen kunne tenkt seg å bli med, om noen spurte. Det er utfordringen til oss som driver med frivillighet: Vi må bli enda flinkere til å spørre folk og invitere med.

I 2022 hadde Nasjonalforeningen for folkehelsen vervekampanje og satte ny rekord, så vi er i gang med nettopp det. Den innsatsen fortsetter inn i 2023, fordi vi vet at behovet for frivillig innsats er stort.

På tross av at mange er med på et eller annet vis i frivillig arbeid, er noen få som gjør brorparten. Ifølge forskning fra Institutt for samfunnsforskning er det 15 prosent av befolkningen som utfører om lag av 70 prosent av den frivillige innsatsen. Av de som driver med frivillig innsats er det bare en av fem som bidrar mer enn ti timer i måneden.

Når vi vet alt det gode frivilligheten kan få til og den viktige forskjellen vi gjør, er det lett å ønske seg flere. Noen kan bidra mye, noen kan bidra litt. Alle er med på å gjøre en positiv forskjell.

Frivilligheten trengs

Før idrettsgallaen braket løs forrige helg, med idrettskjendiser og tv-show, var det seminar om nettopp frivillighet «Uten frivillighet, ingen idrett» var tittelen. Vi trenger alle de som kan stå i kiosken, vaske drakter og sørge for vannflasker og baller med luft i. Det blir verken fotballkamp eller skirenn uten foreldre som kan være med å bidra med tid og innsats.

Den sannheten gjelder også for andre deler av frivilligheten. Uten de mange som er med på å legge til rette, så blir det ikke noe.
Frivilligheten har vært i endring over lang tid. Før var folk medlem et sted hele livet, og ofte var hele familien også med i samme organisasjon. I våre helselag har det vært lang tradisjon for at flere generasjoner er med, og før var det mange som fikk medlemskapet i Nasjonalforeningen for folkehelsen i gave til konfirmasjonen.
Slik er det ikke lenger. Et medlemskap kan bli kortvarig dersom det ikke oppleves meningsfylt. Folk forventer også at det de møter er mer profesjonelt og tilrettelagt. Det er utfordringer vi som driver med frivillighet må ta til oss og møte på en best mulig måte.

Vi skal gjøre vårt og invitere inn til både aktivitet og til å ta ansvar. Og så håper jeg mange lytter til det gode rådet fra årets ildsjel om å svare ja!