Til hovedinnhold
Støtt oss

Minablogg

Mer enn Ivanka

Da verdenslederne var samlet til G20-møte, handlet det om langt viktigere ting enn hvem Trumps datter og rådgiver burde snakke med. På dagsorden sto et av verdens store og økende helseproblemer: Demens.

Ivanka Trump. Foto US White House

Det nylige G20-møtet, altså møtet mellom noen av verdens mektigste statsledere, har først og fremst fått medieoppmerksomhet på grunn av Ivanka Trump, som både er datter av og rådgiver for den amerikanske presidenten.

En video der hun forsøker å snakke med noen av de tilstedeværende lederne «vekker oppsikt» og på sosiale medier har mange moret seg og forarget seg over at hun tar plass på en slik arena. Saken skaper både engasjement og underholdning, men skygger over andre viktigere agendaer på møtet. For eksempel den globale utfordringen med demens.

Demens på dagsorden

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det er om lag 50 millioner mennesker med demens i verden, og at det er anslagsvis 10 millioner nye tilfeller hvert år. Demens er en av de viktigste årsakene til funksjonshemming og avhengighet av hjelp for eldre verden over. Høy alder er en av de viktigste risikofaktorene for demens, selv om demens er en sykdom og ikke en naturlig følge av alderdom. Økt levealder gjør at antallet med demens vil øke på verdensbasis. WHO anslår at det vil være 82 millioner mennesker med demens i 2030 og 152 millioner i 2050.  Dette er en sykdom som rammer den som får diagnosen, men også pårørende. Økt antall som lever med demens vil bety en økning i omsorgsbyrde for pårørende og samfunn. Derfor er det så viktig at dette er et tema på høyeste nivå i den globale debatten.

Lover strategi

I erklæringen fra G20-møtet er demens utpekt som en global helsesatsing. Satsing på forebygging og risikoreduksjon, tilrettelegging for langvarig omsorg og inkluderende samfunn «som tar sikte på å forbedre livskvaliteten til mennesker med demens og omsorgspersoner" er omtalt i erklæringen.  

Organisasjonen Alzheimer Disease International (ADI), som Nasjonalforeningen for folkehelsen samarbeider med, jubler over teksten fra G20. Dette har de jobbet for lenge. Med G20-erklæringen i ryggen vil de be verdens regjeringer sette i gang jobben som må gjøres for å forbedre livene til mennesker med demens og deres familien.

En aktuell rapport fra ADI viser at for få land er i gang med å bygge ut sine omsorgstjenester til å møte veksten i antall personer med demens. Norge kommer godt ut av sammenlikningen, samtidig som vi også har mye ugjort.

Det finnes ingen kur for demens. Mens vi venter på at forskningen får nødvendige gjennombrudd, er det dette vi kan bidra med: God omsorg. Påtrykk fra øverste hold er viktig for å få fortgang i arbeidet.

Jeg håper Ivanka Trump også fikk med seg denne delen av møtet. I USA alene er det nær 6 millioner mennesker med Alzheimers, den vanligste demenssykdommen, og de forventer en økning til 14 millioner i 2050. Mer enn 16 millioner mennesker bidrar med ulønnet omsorg for mennesker med demens. Mange land har en jobb å gjøre.