Til hovedinnhold
Støtt oss

Minablogg

Barn og fedme

«It takes a village» - det krever en landsby – heter det så fint om å oppdra et barn. Vi trenger fellesskapet for å bidra til den gode oppveksten og til den gode helsen.

Nylig kom en ny rapport fra Unicef, World of Influence, som viste at Norge er et godt sted å vokse opp, men at vi svikter ungene våre på to områder. Det ene er psykisk helse, det andre er overvekt.

Hele 27 prosent av norske barn mellom fem og 19 år er definert som overvektige i oversikten her. Rapporten skiller ikke mellom overvekt og fedme, som ofte er det som brukes som indikator på om vekten utgjør et varsel om framtidig risiko eller om det er et helseproblem. Tallet er uansett bekymringsfullt, fordi vi ser at det følger en trend i befolkningen med økende stillesitting og mer usunt kosthold.  

Nok prat om mat 

Slik tar du praten om kropp og mat, skrev Aftenposten, og formidlet råd til foreldre om hvordan de skal snakke med sine barn om overvekt. «Det er god omsorg å stoppe en helsefarlig utvikling», sier en psykolog og støtter foreldre i innsats for å ta opp temaet. 

Men det holder ikke å snakke om vekta. Er det noe vi har nok av er det prat om kropp og vekt og mat, med uendelig av slanketips og kroppsfokus i alle kanaler. Samtidig legger samfunnet i økende grad til rette for en stillesittende livsstil, der det meste kan løses via en dataskjerm og der mange av hverdagsbevegelsene våre blir borte i rulletrappa, heisen eller med fjernkontrollen. Tilgjengeligheten for usunne fristelser er også nær ubegrenset, med gode tilbud på tre boller for prisen av to og, kassaområdet i butikken som er innrammet av søte sakerog et særdeles godt utvalg av snacks og godteri med leken emballasje. En god samtale om sunnhet og vekt hjemme kan ikke demme opp mot dette. 

Samfunnets støtte  

Den sterke økningen i overvekt og fedme blant barn og unge kan ikke løses av foreldre og barn alene. De trenger samfunnets støtte. Det må bli enklere å ta de sunne valgene og dyrere og mindre lettvint å ta de usunne. Pris, reklame og plassering påvirker valgene våre. Derfor trenger vi en folkehelsepolitikk som dytter oss i positiv retning, ved at det usunne blir dyrere og det sunne billigere, at reklamereglene for markedsføring av usunne varer rettet mot barn skal være strenge og at vi kan komme til kassen i butikken uten å bli utsatt for masse søte kalorier.  

For å gi alle barn bedre muligheter til et langt liv med god helse, må vi dessuten sette inn innsatsen på de arenaene der vi når alle. Det kan ikke være opp til den enkelte familie alene, fordi vi vet at forutsetningen er så ulike i ulike hjem 

Stortinget har for lengst vedtatt en time fysisk aktivitet daglig på skolen. Det må på plass nå, sammen med sunne måltider i skole og barnehage, økte helseavgifter på sukker, forbud mot reklame for usunne produkter rettet mot barn under 18 år, en stopp for godteri i dagligvarebutikkenes kassaområder og meningsløse tilbud som tre boller for prisen av to.  

Vi vet hva som nytter, og informasjon er ikke nok. Foreldre trenger støtte her, og det er samfunnets ansvar å legge bedre til rette. Hele landsbyen må med!