Til hovedinnhold
Støtt oss

Minablogg

Investering med god gevinst

Alle er enige om at barn bør få bruke kroppen. Så hvorfor klarer vi ikke å få en time aktivitet inn i skoledagen?

Fysisk aktivitet i skolen handler om å investere i helse – og å bruke den fantastiske arenaen skolen kan være for å utjevne sosial ulikhet. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Hvert år inviterer Nasjonalforeningen for folkehelsen 100 000 barn til å være med på vår egen hoppuke, hoppetaukonkurransen Hopp for hjertet. I to uker hoppes det slengtau i friminuttene, og målet er 60 minutter hopping hver dag.

Men det skjer mer enn klassisk hoppetauhopping: Vi får også inn masse rapporter om at det for eksempel hoppes mattestykker eller uregelrette engelske verb. Lærerne melder tilbake til oss at aktiviteten bidrar både til bedre læring og bedre klassemiljø, fordi alle er med på aktiviteten. Det er plass til mange i en taubue.

Bedre trivsel og læring

Hoppetaukonkurransen vår er en smakebit av hvordan det ville vært med en times fysisk aktivitet hver dag. Og resultatene vi ser ute i skolegården og inne i klasserom bekreftes av forskningen: Bedre trivsel og bedre læring.

Vi vet mye om betydningen av mer fysisk aktivitet i skolen, både for resultater og skolemiljø. For litt siden fikk utdanningsministeren en rapport som viser at elever som har en time med aktivitet om dagen gjør det bedre på nasjonale prøver. 

Fysisk aktivitet i skolen handler også om å investere i helse – og å bruke den fantastiske arenaen skolen kan være for å utjevne sosial ulikhet. Dette vet vi: Barn av foreldre med lavere utdanning beveger seg generelt mindre enn barn av foreldre med høyere utdanning.

Utjevner sosiale helseforskjeller

Denne utfordringen har vi visst om lenge. Å sikre alle elever én time fysisk aktivitet vil løfte de som trenger det mest ut av inaktivitet - og forhindre at andre havner i det. Mer fysisk aktivitet i skolen kanskje det billigste verktøyet vi har for å utjevne sosiale helseforskjeller – her når vi alle og vi kan bidra til å etablere gode vaner tidlig.

I desember 2017 vedtok Stortinget at alle barn skal ha én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Det var et historisk vedtak. Men igjen får vi et statsbudsjett hvor dette ikke følges opp med annet enn ord og oppfordringer, der virkemiddelet er inspirasjon.

Det finnes en del som allerede er inspirert, som HOPP i Horten, helsefremmende skoler i Østfold og Nordland eller Drammen som har gjort vedtak om 60 minutter hver dag. De viser at det er mulig. Men inspirasjon er ikke nok. Tilbudet til ungene kan ikke være avhengig av ildsjeler i kommunen eller på skolen. Det skal være et tilbud til alle.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har bedt om at flertallet på Stortinget sørger for at det i statsbudsjettet kommer penger til å oppfylle det vedtaket de har gjort. Denne gangen ble vi ikke hørt. Men vi vil ta det opp igjen. Fordi vi vet at dette virker.  

Å legge til rette for en times fysisk aktivitet for alle skoleelever koster litt, men gevinsten er stor.