Til hovedinnhold
Støtt oss

Minablogg

Nei, demens er ikke normalt

«Hun har begynt å surre litt, men sånn er det jo», sier vi ofte når vi snakker om eldre mennesker med demens. Men demens er en hjernesykdom, ikke en del av normal alderdom.

Etter et langt liv der hjernen har vært godt brukt og utsatt for ulike ting, er det ikke uvanlig at evnen til å huske kan svekkes. Det blir litt flere turer for å lete etter bortkomne briller og litt flere huskelapper for å unngå at viktige ting glipper. Men demens er noe annet. Det er en sykdom som angriper hjernen og som er dødelig i seg selv. Bildet av at demens er en naturlig del av å bli gammel og noe man dør med, er det mange som har.

Bare forskning kan stoppe demens. Foto: Anne Elisabeth Næss.

I en internasjonal undersøkelse som er laget for Alzheimer's Disease International sier to av tre at demens er en naturlig del av å bli gammel. Virkeligheten er en annen: demens er en hjernesykdom og noe man kan dø av, om man ikke dør av en annen årsak først.   

Betyr det noe?

I den samme undersøkelsen sier 62 prosent av helsearbeidere som er spurt at også de mener demens er en naturlig del av alderdommen.

Betyr det noe at mange tenker det? Ja. Dersom demens oppleves som naturlig og uunngåelig, er det også mindre viktig å få satt diagnose, forske på årsaker og lete etter en kur.

I Nasjonalforeningen for folkehelsen er vi opptatt av å spre kunnskap om demens, for å bidra til bedre omsorg og økt innsats for forskning. Bevissthet om at det er en sykdom og ikke noe naturlig er viktig for at mennesker med demens skal få en diagnose, noe som ofte er en døråpner for hjelpetilbud. I dag mangler halvparten av de som har demens en diagnose. Et eldre menneske med demens har andre behov enn et eldre menneske uten demens. Tilbud og hjelp må derfor tilpasses.

Ikke uunngåelig

Vi vet fortsatt for lite om årsakene til demens og vi mangler fortsatt en kur. Det er grunnen til at Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger til forskning og ber regjeringen om et solid løft til demensforskning. Uten oppmerksomhet om at dette er en dødelig hjernesykdom, framfor en kjedelig bieffekt av det å bli eldre, kan det oppleves som mindre viktig å forske. Derfor er det viktig for oss å være helt tydelige på at demens er ikke normalt, men at det er en sykdom.

Historien har vist at engasjement for sykdom og forskningsinnsats har gitt gjennombrudd. Når stadig færre nordmenn dør av hjerte- og karsykdom eller kreft, er det fordi massiv satsing på forskning gjennom mange år har gitt resultater. I dag forskes det på demens i Norge, men for lite. Anslagsvis bruker vi kun 15 prosent av det vi bruker på kreftforskning. Oppmerksomhet på sykdom og behovet for kur er nødvendig for å mobilisere for det medisinske gjennombruddet som trengs for å stoppe denne sykdommen.