Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Nasjonalforeningen redder Moser og nobelprisvinnernes alzheimerforskning 

Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar til at nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser kan fortsette sin banebrytende alzheimerforskning i Norge.
Nasjonalforeningens demensforskningssenter

Nasjonalforeningen og Kavli-instituttet inngår et samarbeid som sikrer videre drift av det som fra 2025 vil hete Nasjonalforeningens demensforskningssenter. Senterets hovedmål er å bidra til å knekke alzheimerkoden og å finne medisiner mot dette. 

- Nasjonalforeningen har støttet demensforskning i mange tiår, og nå tar vi steget videre med partnerskap på det som fra neste år skal hete Nasjonalforeningens demensforskningssenter. Vi ser fram til å jobbe sammen med noen av landets fremste forskere som gjentatte ganger har vist at de leverer fremragende forskning, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

Fra signeringen, Nasjonalforeningens demenssenter
Fra signeringen 10. juni 2024. Foto: Marion Aaserud Dahlen.

Forskningsmiljøet til Nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser ved Kavli-instituttet ved NTNU, er kjent for å være unikt. Det tiltrekker seg noen av de beste forskerne fra hele verden. Ved et av sentrene som i dag heter K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom, forskes det i hovedsak på hvorfor alzheimer oppstår i hjernen og hvordan en kan bekjempe dette. Da det ble kjent at dette senteret stod i fare for nedleggelse, fordi de økonomiske midlene snart tok slutt, kom Nasjonalforeningen på banen for å holde farten oppe i den livsviktige forskningen.

- Vi ser at bekjempelse av demens involverer forskning over hele aksen, fra grunnleggende hjerneforskning til sykehusklinikken, sier Edvard Moser.

- Ved Kavli-instituttet har vi en helt unik innfallsvinkel til alzheimerforskning. Vi er verdensledende på området i hjernen som skaper stedsans, tidssans og hukommelse – nettopp de hjernefunksjonene som rammes først og hardest av Alzheimers sykdom. Sentret har nylig gjennomgått en evaluering av et internasjonalt panel av verdensledende eksperter på området.
I rapporten står det blant annet at sentret har «potential for worldwide impact in early detection of EC dysfunction that will be pivotal for implementing new and upcoming treatments for Alzheimer’s Disease that are most effective in early stages,” påpeker han.

Nasjonalforeningens demensforskningssenter

Senteret som fra høsten 2025 skal hete Nasjonalforeningens demensforskningssenter, vil fortsette å forske på hvordan Alzheimer oppstår i hjernen, de tidlige stadiene av sykdommen og på behandling mot Alzheimers sykdom.

- Jeg kjenner på en enorm trygghet og lettelse med å få Nasjonalforeningen og deres unike kompetanse med på laget, sier May-Brit Moser.

– Vi på Kavli-instituttet er tunge på hjerneforskning, samarbeidspartnerne våre på sykehuset er tunge på diagnostisering og behandling. Og nå, ved Nasjonalforeningens inntreden, får vi tyngde på behovene til de som lever med demens, både pasienter og pårørende. Nasjonalforeningen har lokallag over hele landet, og gir en stemme inn i storpolitikken til de som trenger det mest, avslutter hun.

Ifølge samarbeidsavtalen vil Nasjonalforeningen årlig gi fem millioner kroner til instituttet over en femårs periode, med en intensjonsavtale om fortsettelse.

- Som pasientorganisasjon og forskningsaktør er vi glade for å kunne bidra til å styrke forskning for å forstå hvordan hjernen fungerer, og hva som skal til for å finne kurerende behandling for demens, sier Mina Gerhardsen.

- Men, selv om fem millioner årlig gjør oss til hovedsponsor, håper vi at dette kan bli et spleiselag mellom det offentlige og frivilligheten. Over 100 000 personer er rammet av demens i dag, og dette vil dobles innen et par tiår. Det er derfor et stort behov for økt satsing på demensforskning, og i Norge har et av verdens fremste hjerneforskningsmiljøer i Trondheim som vi bør være stolte av og støtte opp om, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.
 

Om Kavli-instituttet for nevrovitenskap

Kavli-instituttet er et internasjonalt ledende forskningsmiljø som har som mål å forstå hvordan høyere intellektuelle funksjoner oppstår i hjernen. Instituttet samler 150 ansatte fordelt på fire forskningssentre, er ledet av Nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser samt administrerende instituttleder Bjarne Foss, og er lokalisert ved NTNU i Trondheim. 

Om K.G. Jebsen-senteret for Alzheimers sykdom

Senterets forskning på Alzheimers sykdom bygger bro mellom toppforskningslaboratoriet og den pasientnære sykehusklinikken. Virksomheten spenner fra forskning på rotter og mus til mennesker. Solid grunnforskning på friske hjerner oversettes til hjerner rammet av Alzheimers sykdom.

De viktigste forskningsfunnene observert hos mennesker med hjernesykdommer, oversettes til dyremodeller og cellekulturer for testing, før kunnskapen igjen bringes tilbake til pasientene.

Senteret har som mål at Alzheimers sykdom i fremtiden effektivt skal kunne diagnostiseres og behandles.

Senteret er under vitenskapelig ledelse av Edvard Moser og Asgeir Kobro-Flatmoen. Senteret vil hete Nasjonalforeningens demensforskningssenter fra høsten 2025.