Kontakt

Fylkeskontorene

Oslo og Østfold

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Oslo og Østfold
Postboks 7139 Majorstuen
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: osos@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte
Elisabeth Madsen, daglig leder fylkeskontoret for Oslo og Østfold,
elma@nasjonalforeningen.no. Telefon direkte 40 44 57 56

Line Tangre, kontormedarbeider, lita@nasjonalforeningen.no. Telefon direkte 40 44 57 59

Akershus og Buskerud

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Akershus og Buskerud
Postboks 7139 Majorstuen 
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36 B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: ab@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte
Line Tangre, kontormedarbeider, lita@nasjonalforeningen.no. Telefon direkte 40 44 57 59

Hedmark og Oppland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Hedmark og Oppland
Kornsiloveien 54
2316 Hamar

E-post og telefon
E-post: hedop@nasjonalforeningen.no
Telefon: 62 51 79 10

Ansatte
Elisabeth Skarderud, daglig leder for fylkeskontoret for Hedmark og Oppland, elsk@nasjonalforeningen.no. Mobil: 950 57 714
Mona Johansen, kontormedarbeider,  mona.johansen@nasjonalforeningen.no. Telefon: 40 44 58 37

Agder, Vestfold og Telemark

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Agder, Vestfold og Telemark
Barstølveien 50F
4636 Kristiansand 

E-post og telefon
E-post: avt@nasjonalforeningen.no
Telefon: 37 02 11 17

Ansatte
Kurt Henning Johnsen, daglig leder Agder, kujo@nasjonalforeningen.no, mobil: 91682008
Olaf Moen, frivilligkoordinator,olmo@nasjonalforeningen.no, mobil: 47906091.

Rogaland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Rogaland
Torgveien 15 a
4016 Stavanger

E-post og telefon
E-post: rogaland@nasjonalforeningen.no
Telefon 51 52 43 55

Ansatte
Olaug Kvalstad, daglig leder fylkeskontoret for Rogaland, olaug.kvalstad@nasjonalforeningen.no.
Mobil: 920 28 698
Anne Brita Meling Ramberg, kontormedarbeider, anra@nasjonalforeningen.no, Mobil: 959 40 277

Hordaland og Sogn og Fjordane

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Hordaland og Sogn og Fjordane
Bredalsmarken 15
5006 Bergen

E-post og telefon
E-post: hosfj@nasjonalforeningen.no
Telefon: 55 31 15 41

Ansatte
Ingvild Tjønn Hansen, daglig leder fylkeskontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane, inha@nasjonalforeningen.no,  mobil 456 01 215
Frøydis Mjelde, kontor- og informasjonsmedarbeider, frmj@nasjonalforeningen.no

Møre og Romsdal

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Møre og Romsdal
Idrettsveien 2
6413 Molde

E-post og telefon
E-post: moro@nasjonalforeningen.no
Telefon: 71 21 56 00

Ansatte
Else Marie Gulseth, daglig leder fylkeskontor for Møre og Romsdal, else.marie.gulseth@nasjonalforeningen.no, mobil 909 51 362
Tone Torseth Benjaminsen, kontormedarbeider, tobe@nasjonalforeningen.no, telefon 40 44 58 27

Trøndelag

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Trøndelag
Prinsensgate 10 A
7012 Trondheim

E-post og telefon
E-post: nosot@nasjonalforeningen.no
Telefon: 73 52 62 64

Ansatte
Frode Mo, daglig leder fylkeskontoret for Trøndelag, frode.mo@nasjonalforeningen.no, mobil 984 35 870
Siri Brustad, aktivitetskoordinator Trøndelag, sibr@nasjonalforeningen.no, mobil 951 44 030

Finnmark, Troms og Nordland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Finnmark, Troms og Nordland
Storgata 30
8006 Bodø

E-post og telefon
E-post: fintrno@nasjonalforeningen.no
Telefon: 75 52 34 29

Ansatte
Per-Olaf Fure, daglig leder fylkeskontoret for Nordland, Troms og Finnmark, pefu@nasjonalforeningen.no, mobil 970 60 352
Hilde Kolberg, kontormedarbeider, hiko@nasjonalforeningen.no