Til hovedinnhold
Støtt oss

Kontakt

Fylkeskontorene

Oslo 

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Oslo 
Postboks 7139 Majorstuen
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: oslo@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte

Thale Waaler Eggen, prosjektleder, theg@nasjonalforeningen.no, mobil 902 50 847

Line Tangre, aktivitetskoordinator, lita@nasjonalforeningen.no. telefon 40 44 57 59

Akershus, Buskerud og Østfold

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Akershus,  Buskerud og Østfold
Postboks 7139 Majorstuen 
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36 B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: abo@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte
Ole Johan Aas, daglig leder for fylkeskontoret for Akershus, Buskerud og Østfold, olaa@nasjonalforeningen.no, tlf. 909 15 067
Line Tangre, aktivitetskoordinator, lita@nasjonalforeningen.no, tlf. 40 44 57 59

Innlandet

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Innlandet
Kornsiloveien 54
2316 Hamar

E-post og telefon
E-post: hedop@nasjonalforeningen.no
Telefon: 62 51 79 10

Ansatte
Elisabeth Skarderud, daglig leder for fylkeskontoret for Hedmark og Oppland, elsk@nasjonalforeningen.no mobil 950 57 714
Mona Johansen, aktivitetskoordinator, mona.johansen@nasjonalforeningen.no mobil 913 99 018

Agder, Vestfold og Telemark

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Agder, Vestfold og Telemark
Barstølveien 50F
4636 Kristiansand 

E-post og telefon
E-post: avt@nasjonalforeningen.no
Telefon: 37 02 11 17

Ansatte
Terese Væting, daglig leder for fylkeskontoret for fylkeskontoret for Agder, Vestfold og Telemark, terese.veting@nasjonalforeningen.no mobil 958 911 56
Helene Knutsen Fosso, aktivitetskoordinator, helene.fosso@nasjonalforeningen.no mobil 479 06 091

Rogaland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Rogaland
Torgveien 15 a
4016 Stavanger

E-post og telefon
E-post: rogaland@nasjonalforeningen.no
Telefon 51 52 43 55

Ansatte
Olaug Kvalstad, daglig leder fylkeskontoret for Rogaland, olaug.kvalstad@nasjonalforeningen.no.
Mobil: 920 28 698
Anne Brita Meling Ramberg, aktivitetskoordinator, anra@nasjonalforeningen.no

Hordaland og Sogn og Fjordane

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Hordaland og Sogn og Fjordane
Bredalsmarken 15
5006 Bergen

E-post og telefon
E-post: hosfj@nasjonalforeningen.no
Telefon: 55 31 15 41

Ansatte

Sara Bjune Mead, daglig leder fylkeskontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane, same@nasjonalforeningen.no, mobil 913 65 576
Ingvild Tjønn Hansen, rådgiver, inha@nasjonalforeningen.no,  mobil 456 01 215
Frøydis Mjelde, aktivitetskoordinator, frmj@nasjonalforeningen.no

Møre og Romsdal

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Møre og Romsdal
Idrettsveien 2
6413 Molde

E-post og telefon
E-post: moro@nasjonalforeningen.no
Telefon: 71 21 56 00

Ansatte
Else Marie Gulseth, daglig leder fylkeskontor for Møre og Romsdal, else.marie.gulseth@nasjonalforeningen.no, mobil 909 51 362
Tone Torseth Benjaminsen, aktivitetskoordinator, tobe@nasjonalforeningen.no, telefon 40 44 58 27

Trøndelag

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Trøndelag
Prinsensgate 10 A
7012 Trondheim

E-post og telefon
E-post: nosot@nasjonalforeningen.no
Telefon: 73 52 62 64

Ansatte
Frode Mo, daglig leder fylkeskontoret for Trøndelag, frode.mo@nasjonalforeningen.no, mobil 984 35 870
Siri Brustad, prosjektleder demenssatsing, sibr@nasjonalforeningen.no, mobil 951 44 030
Mia Grendal Moen, aktivitetskoordinator Trøndelag, miag@nasjonalforeningen.no, mobil 993 73 666
Rune Sandø, prosjektleder Mat og måltid, runes@nasjonalforeningen.no, mobil 978 96 313
Berit Vordal, prosjektleder måltidsfellesskap, bevo@nasjonalforeningen.no, mobil 920 60 660

Finnmark, Troms og Nordland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Finnmark, Troms og Nordland
Storgata 30
8006 Bodø

E-post og telefon
E-post: fintrno@nasjonalforeningen.no
Telefon: 75 52 34 29

Ansatte
Per-Olaf Fure, daglig leder fylkeskontoret for Nordland, Troms og Finnmark, pefu@nasjonalforeningen.no, mobil 970 60 352
Hilde Kolberg, aktivitetskoordinator, hiko@nasjonalforeningen.no