Kontakt

Fylkeskontorene

Oslo og Østfold

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Oslo og Østfold
Postboks 7139 Majorstuen
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: osos@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte
Elisabeth Madsen, daglig leder fylkeskontoret for Oslo og Østfold,
elma@nasjonalforeningen.no. Telefon direkte 40 44 57 56

Line Tangre, kontormedarbeider, lita@nasjonalforeningen.no. Telefon direkte 40 44 57 59

Akershus, Buskerud, Telemark og Vestfold

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Akershus, Buskerud, Telemark og Vestfold
Postboks 7139 Majorstuen 
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36 B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: tvab@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte
Bjørn Lofstad, daglig leder fylkeskontoret for fylkeskontoret for Telemark, Buskerud, Akershus og Vestfold, bjorn.lofstad@nasjonalforeningen.no. Mobil: 908 56 404

Line Tangre, kontormedarbeider, lita@nasjonalforeningen.no. Telefon direkte 40 44 57 59

Hedmark og Oppland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Hedmark og Oppland
Kornsiloveien 54
2316 Hamar

E-post og telefon
E-post: hedop@nasjonalforeningen.no
Telefon: 62 51 79 10

Ansatte
Elisabeth Skarderud, daglig leder for fylkeskontoret for Hedmark og Oppland, elsk@nasjonalforeningen.no. Mobil: 950 57 714
Mona Johansen, kontormedarbeider,  mona.johansen@nasjonalforeningen.no. Telefon: 40 44 58 37

Agder 

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Agder
Barstølveien 50F
4636 Kristiansand 

E-post og telefon
E-post: agder@nasjonalforeningen.no
Telefon: 37 02 11 17

Ansatte
Kurt Henning Johnsen, daglig leder Agder, kujo@nasjonalforeningen.no, mobil: 91682008
Aud Heien Frivold, kontormedarbeider,  aufr@nasjonalforeningen.no.

Rogaland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Rogaland
Torgveien 15 a
4016 Stavanger

E-post og telefon
E-post: rogaland@nasjonalforeningen.no
Telefon 51 52 43 55

Ansatte
Olaug Kvalstad, daglig leder fylkeskontoret for Rogaland, olaug.kvalstad@nasjonalforeningen.no.
Mobil: 920 28 698
Anne Brita Meling Ramberg, kontormedarbeider, anra@nasjonalforeningen.no, Telefon: 40 44 58 12

Hordaland og Sogn og Fjordane

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Hordaland og Sogn og Fjordane
Bredalsmarken 15
5006 Bergen

E-post og telefon
E-post: hosfj@nasjonalforeningen.no
Telefon: 55 31 15 41

Ansatte
Ingvild Tjønn Hansen, daglig leder fylkeskontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane, inha@nasjonalforeningen.no,  mobil 456 01 215
Frøydis Mjelde, kontor- og informasjonsmedarbeider, frmj@nasjonalforeningen.no

Møre og Romsdal

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Møre og Romsdal
Idrettsveien 2
6413 Molde

E-post og telefon
E-post: moro@nasjonalforeningen.no
Telefon: 71 21 56 00

Ansatte
Else Marie Gulseth, daglig leder fylkeskontor for Møre og Romsdal, else.marie.gulseth@nasjonalforeningen.no, mobil 909 51 362
Tone Torseth Benjaminsen, kontormedarbeider, tobe@nasjonalforeningen.no, telefon 40 44 58 27

Trøndelag

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Nord- og Sør-Trøndelag
Nordregate 6
7011 Trondheim

E-post og telefon
E-post: nosot@nasjonalforeningen.no
Telefon: 73 52 62 64

Ansatte
Frode Mo, daglig leder fylkeskontoret for Trøndelag, frode.mo@nasjonalforeningen.no, mobil 984 35 870
Siri Brustad, aktivitetskoordinator Trøndelag, sibr@nasjonalforeningen.no, mobil 951 44 030
Sara Bjune Mead, aktivitetskoordinator og prosjektleder ernæring, sara.mead@nasjonalforeningen.no, mobil 913 65 575

Finnmark, Troms og Nordland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Finnmark, Troms og Nordland
Storgata 30
8006 Bodø

E-post og telefon
E-post: fintrno@nasjonalforeningen.no
Telefon: 75 52 34 29

Ansatte
Per-Olaf Fure, daglig leder fylkeskontoret for Nordland, Troms og Finnmark, pefu@nasjonalforeningen.no, mobil 970 60 352
Hilde Kolberg, kontormedarbeider, hiko@nasjonalforeningen.no