Til hovedinnhold
Støtt oss

Kontakt

Fylkeskontorene

Oslo 

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Oslo 
Postboks 7139 Majorstuen
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: oslo@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte

Thale Waaler Eggen, daglig leder, theg@nasjonalforeningen.no, 902 50 847.

Akershus, Buskerud og Østfold

Postadresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Akershus,  Buskerud og Østfold
Postboks 7139 Majorstuen 
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36 B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: abo@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte
Kai Roger Vatne, daglig leder, kava@nasjonalforeningen.no, 993 94 350.

Line Tangre, aktivitetskoordinator, lita@nasjonalforeningen.no, 450 76 021.

Innlandet

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Innlandet
Kornsiloveien 54
2316 Hamar

E-post og telefon
E-post: innlandet@nasjonalforeningen.no
Telefon: 62 51 79 10

Ansatte
Elisabeth Skarderud, daglig leder for fylkeskontoret for Innlandet, elsk@nasjonalforeningen.no, 950 57 714.

Mona Johansen, aktivitetskoordinator, mona.johansen@nasjonalforeningen.no913 99 018.

Agder, Vestfold og Telemark

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Agder, Vestfold og Telemark
Torbjørnsbu 21
4847 Arendal

E-post og telefon
E-post: avt@nasjonalforeningen.no
Telefon: 37 02 11 17

Ansatte
Kurt Henning Johnsen, daglig leder, kujo@nasjonalforeningen.no, 916 82 008

Trine Strømfjord Gjerstad, aktivitetskoordinator, trgj@nasjonalforeningen.no, 976 83 889

Ida Cecilia Juhasz, prosjektleder, idju@nasjonalforeningen.no, 932 05 449

Ann Helen Haslund, kontormedarbeider, anha@nasjonalforeningen.no, 954 87 725

Rogaland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Rogaland
Torgveien 15 a
4016 Stavanger

E-post og telefon
E-post: rogaland@nasjonalforeningen.no
Telefon 51 52 43 55

Ansatte
Olaug Kvalstad, daglig leder fylkeskontoret for Rogaland, olaug.kvalstad@nasjonalforeningen.no, 920 28 698

Anne Brita Meling Ramberg, aktivitetskoordinator, anra@nasjonalforeningen.no, 959 40 277

Hordaland og Sogn og Fjordane

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Hordaland og Sogn og Fjordane
Bredalsmarken 15
5006 Bergen

E-post og telefon
E-post: hosfj@nasjonalforeningen.no
Telefon: 55 31 15 41

Ansatte

Kristine Drake, daglig leder fylkeskontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane, kristine.drake@nasjonalforeningen.no, 404 45 820

Ingvild Tjønn Hansen, rådgiver, inha@nasjonalforeningen.no456 01 215

Frøydis Mjelde, aktivitetskoordinator, frmj@nasjonalforeningen.no

Møre og Romsdal

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Møre og Romsdal
Idrettsveien 2
6413 Molde

E-post og telefon
E-post: moro@nasjonalforeningen.no
Telefon: 71 21 56 00

Ansatte
Else Marie Gulseth, daglig leder fylkeskontor for Møre og Romsdal, elgu@nasjonalforeningen.no, 909 51 362.

Tone Torseth Benjaminsen, aktivitetskoordinator, tobe@nasjonalforeningen.no, 47 48 71 09.

Trøndelag

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Trøndelag
Prinsensgate 10 A
7012 Trondheim

E-post og telefon
E-post: trondelag@nasjonalforeningen.no
Telefon: 73 52 62 64

Ansatte
Frode Mo, daglig leder fylkeskontoret for Trøndelag, frode.mo@nasjonalforeningen.no, 984 35 870.

Mia Grendal Moen, aktivitetskoordinator Trøndelag, miag@nasjonalforeningen.no, 73 52 62 64.

Berit Vordal, prosjektleder måltidsfellesskap, bevo@nasjonalforeningen.no, 920 60 660.

Finnmark, Troms og Nordland

Adresse
Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor for Finnmark, Troms og Nordland
Storgata 30
8006 Bodø

E-post og telefon
E-post: fintrno@nasjonalforeningen.no
Telefon: 75 52 34 29

Ansatte
Per-Olaf Fure, daglig leder fylkeskontoret for Nordland, Troms og Finnmark, pefu@nasjonalforeningen.no, 970 60 352.

Hilde Kolberg, aktivitetskoordinator, hiko@nasjonalforeningen.no