Kontakt

Fylkeskontorene

Oslo og Østfold

Postadresse
Postboks 7139 Majorstuen
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: osos@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte
Elisabeth Madsen, daglig leder fylkeskontoret for Oslo og Østfold,
elma@nasjonalforeningen.no. Telefon direkte 40 44 57 56
Elbjørg Fjeldberg, kontormedarbeider,  elfj@nasjonalforeningen.no. Telefon mobil 934 46 655

Hedmark og Oppland

Adresse
Kornsiloveien 54
2316 Hamar

E-post og telefon
E-post: hedop@nasjonalforeningen.no
Telefon: 62 51 79 10

Ansatte
Elisabeth Skarderud, daglig leder for fylkeskontoret for Hedmark og Oppland, elsk@nasjonalforeningen.no. Mobil: 950 57 714
Mona Johansen, kontormedarbeider,  mona.johansen@nasjonalforeningen.no. Telefon: 40 44 58 37

Akershus, Buskerud og Vestfold

Postadresse
Postboks 7139 Majorstuen 
0307 Oslo

Besøksadresse
Oscars gate 36 B 
0258 Oslo

E-post og telefon
E-post: bav@nasjonalforeningen.no
Telefon: 23 12 00 00

Ansatte
Bjørn Lofstad, daglig leder fylkeskontoret for fylkeskontoret for Buskerud, Akershus og Vestfold, bjorn.lofstad@nasjonalforeningen.no. Mobil: 908 56 404

Elbjørg Fjeldberg, kontormedarbeider, elbjorg.fjeldberg@nasjonalforeningen.no. Telefon mobil 934 46 655

Telemark og Aust-Agder

Adresse
Langbryggen 1
4802 Arendal

E-post og telefon
E-post:taa@nasjonalforeningen.no
Telefon: 37 02 11 17

Ansatte
Unni Ramsvatn, daglig leder fylkeskontoret for fylkeskontoret for Telemark og Aust-Agder, unra@nasjonalforeningen.no. Mobil 950 59 765
Aud Heien Frivold, kontormedarbeider,  aufr@nasjonalforeningen.no.

Rogaland og Vest-Agder

Adresse
Torgveien 15 c
4016 Stavanger

Epost og telefon
Epost: rogva@nasjonalforeningen.no
Telefon 51 52 43 55

Ansatte
Olaug Kvalstad, daglig leder fylkeskontoret for Rogaland og Vest-Agder, olaug.kvalstad@nasjonalforeningen.no.
Mobil: 920 28 698
Anne Brita Meling Ramberg, kontormedarbeider, anra@nasjonalforeningen.no, Telefon: 40 44 58 12

Hordaland og Sogn og Fjordane

Adresse
Industrihuset på Møhlenpris
Bredalsmarken 15
5006 Bergen

Epost og telefon
Epost: hosfj@nasjonalforeningen.no
Telefon: 55 31 15 41

Ansatte
Åse Fretheim, daglig leder fylkeskontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane, asfr@nasjonalforeningen.no, mobil 922 63 333
Ingvild Tjønn Hansen, aktivitetskoordinator demens, inha@nasjonalforeningen.no,  mobil 456 01 215
Frøydis Mjelde, kontor- og informasjonsmedarbeider,  frmj@nasjonalforeningen.no

Møre og Romsdal

Adresse
Idrettsveien 2
6413 Molde

Epost og telefon
Epost: moro@nasjonalforeningen.no
Telefon: 71 21 56 00

Ansatte
Else Marie Gulseth, daglig leder fylkeskontor for Møre og Romsdal, else.marie.gulseth@nasjonalforeningen.no, mobil 909 51 362
Tone Torseth Benjaminsen, kontormedarbeider, tobe@nasjonalforeningen.no, telefon 40 44 58 27

Folkehelse 
Liv Synnøve Hoel, prosjektleder folkehelse, liho@nasjonalforeningen.no, telefon 40 44 58 28

Nord- og Sør-Trøndelag

Adresse
Nordregate 6
7011 Trondheim

Epost og telefon
Epost: nosot@nasjonalforeningen.no
Telefon: 73 52 62 64

Ansatte
Frode Mo, daglig leder fylkeskontoret for Nord- og Sør-Trøndelag, frode.mo@nasjonalforeningen.no, mobil 984 35 870
Grete M. Hauan, kontormedarbeider, grete.hauan@nasjonalforeningen.no, telefon 40 44 58 32

Aktivitetsvenn
Siri Brustad, prosjektleder Aktivitetsvenn Trøndelagene, sibr@nasjonalforeningen.no, mobil 951 44 030

Finnmark, Troms og Nordland

Adresse
Storgata 30
8006 Bodø

Epost og telefon
Epost: fintrno@nasjonalforeningen.no
Telefon: 75 52 34 29

Ansatte
Per-Olaf Fure, daglig leder fylkeskontoret for Nordland, Troms og Finnmark, pefu@nasjonalforeningen.no, mobil 970 60 352
Maja Henriksen, kontormedarbeider,  maja.henriksen@nasjonalforeningen.no.
Kirsten Greiner Ovesen, aktivitetskoordinator Finnmark, kiov@nasjonalforeningen.no. Mobil 419 27 170

Aktivitetsvenn
Inger Marie Olsen, prosjektleder Aktivitetsvenn Troms og Finnmark, ingo@nasjonalforeningen.no,  mobil 902 05 505
Marlene Bjørnbakk, prosjektleder Aktivitetsvenn Nordland, marlene.bjornbakk@nasjonalforeningen.no, mobil 452 78 333