Hedmark

Nasjonalforeningen Bergsiden helselag

Bergesiden helselag er blant annet med på den årlige Demensaksjonen, hvor midlene som samles inn går til forskning på demens og lokale tiltak.

Ellers arrangerer vi blant annet:

  • Temamøte/informasjonsmøte
  • Møteplasser for eldre
  • Busstur
  • Strikkekafe

Vi er også med på Hjerteukemarkering i Nasjonalforeningen for folkehelsen, med både loddsalg og hjertemarsj.

For mer kontakt om Bergesiden helselag kontakt Tina Rønning, tlf.: 99 15 33 36