Hedmark

Nasjonalforeningen Brumunddal helselag

Brumunddal helselag er et aktivt lag som holder til på Buttekverntunet eldresenter i Brumunddal.

Det er aktiviteter med trim og dans til bridgespill og engelskkurs. Det er mulighet til å bruke tid i arbeidsstuene på Buttekverntunet. Mange forskjellige kurs holdes på senteret. I det gamle stabburet holdes det messer og utstillinger. Nærmere 100 personer jobber gratis i turnus på senteret og mange av disse legger ned en enestående innsats for å bryte opp ensomhet og isolasjon hos de eldre i Brumunddal og Ringsaker. Driften går bra takket være alle dugnadstimene som blir lagt ned av de frivillige.

 Noe av aktivitetene som Brumunddal holder på med er:

  • Temakvelder/informasjonsmøter
  • Gågrupper/trim for eldre
  • Møteplasser for eldre, hver ukedag
  • Brumunddal helselag er med på den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak.

Laget ble startet i 1990.

Mer kontakt om Brumunddal helselag kan dere få ved å kontakte leder Asbjørn Moland, tlf.: 913 79004 eller mail:asb.moland@gmail.com