Hedmark

Nasjonalforeningen Engerdal demensforening

Engerdal demensforening markerer blant annet den årlige Demensaksjonen, hvor de innsamlede midlene går til forskning på demens og lokale aktiviteter.

Av andre aktiviteter kan nevnes:

  • Dagtilbud for personer med en demenssykdom, åpen dag i Sansehagen
  • Vi samarbeider med kommunen
  • Møteplass for personer med demens, besøk "Inn på tunet gård"
  • Informasjonsstands

Informasjon om Engerdal demensforening kan fås ved å kontakte leder Thore Joten tlf.: 950 24376, mail: thore@joten.net