Hedmark

Nasjonalforeningen Grue demensforening

Grue demensforening markerer blant annet den årlige Demensaksjonen, der midlene går til forskning og lokale aktiviteter.

Av andre aktiviteter kan nevnes:

  • "Sangtimen" avholdes hver uke hele året, unntatt i ferier, på Soltun; 1 etg. sykeavdeling, 2. etg. sykeavdeling og i omsorgsboligene. Det er stor oppslutning om sangstunden
  • Temakvelder/informasjonsmøter om både demens- og hjertesaken
  • Vi er medarrangør om Pårørendeskole med Kongsvinger demensforening, blir arrangert på Skyrud demenssenter
  • Helsepolitikk for å styrke demensomsorgen
  • Arrangerer førjulskveld for medlemmer
  • Sommerutflukt for beboere ved sykehjemmet og omsorgsboligene, ett samarbeid med Lions Club Grue
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak

Laget ble startet i 1993.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Grue demensforening v/Unni Bjørgesæter, tlf.: 458 60000, unni@conluo.no