Hedmark

Nasjonalforeningen Hamarregionen demensforening

Hamarregionen demensforening jobber blant annet med temamøter, pårørendeskole og formiddagstreff for personer med en demensdiagnose.

Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak.

Pårørendeskole. Ett årlig tilbud, 6 kvelder i løpet av høsten, i Parkgården på Hamar. Dette er et samarbeid mellom: Hamar, Stange, Ringsaker, Løten og Sykehuset Innlandet.

Samtalegruppe for pårørende, første onsdag i måneden på Klukstuen Omsorgssenter, fra kl 18.00 – kl 20.00.Tilbudet annonseres.

Trimgruppe på Løten Fysio: Trimgruppe for personer med en demenssykdom og deres pårørende. 

Årlig kurs/ferieopphold for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, tre dager i september på Sjusjøen, i ett samarbeid med Sykehuset Innlandet.

Temamøter.

Sangstund på Klukstuen. En formiddag i måneden for institusjonsbeboere. Dette er et "lavterskeltilbud" der litt uro og vandring ikke gjør noe. Kjente og kjære sanger synges.

Sommertur/sommerfest for medlemmer og frivillige i foreningen.

Fotball vekker minner og gir bedret livskvalitet til mennesker rammet av hukommelsessvikt sammen med HamKam fotball.

Aktivitetsvenn.

Kurs og info om "Demensvennlig samfunn".

Hamarregionen demensforening informerer om sine aktiviteter på "Tavla" i Hamar Arbeiderblad, i Huskelappen og på plakater.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Hamarregionen demensforening Ida Kristin Lie tlf.: 917 64329 eller på mail: ida.k.lie@hotmail.com