Hedmark

Nasjonalforeningen Jara helselag

Jara helselag er med på Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjerteuke, med hjertemarsj og hjertestand. De har også Petter Puls markering på Jara skole.
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • De er med å markere Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjerteuke, med hjertemarsj og hjertestand
  • Petter Puls markering på Jara Skole
  • Datatreff i samarbeid med Frivilligsentralen
  • Medlemsmøter og eldretur
  • Laget bidrar med gevinster, håndarbeid og loddsalg til vårmessa på Jara skole
  • Laget er representert i styret for Åsnes Frivilligsentral. Medlemmene i laget er med i Frivilligsentralens bruktbutikk
  • Jara helselag bidrar med midler gode formål
  • På Hof Aldershjem er medlemmene med og betjener handletralla og de er med og hjelper til på bingo - kveldene

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Jara helselag v/Kari Brattås, tlf.: 918 43969