Hedmark

Lokallag i Hedmark

Alfabetisk etter kommunetilhørighet og navn

 

Alvdal

Nasjonalforeningen Alvdal Samarbeidsutvalg

Nasjonalforeningen Brandvoll helselag

Nasjonalforeningen Plassen helselag

Nasjonalforeningen Steien helselag

Eidskog

Nasjonalforeningen Eidskog demensforening

Elverum

Nasjonalforeningen Elverum demensforening

Nasjonalforeningen Smiso Elverum (Evas Støttesenter)

Engerdal

Nasjonalforeningen Engerdal demensforening

Folldal

Nasjonalforeningen Folldal demensforening

Nasjonalforeningen Folldal helselag

Grue

Nasjonalforeningen Grue demensforening

Hamar

Nasjonalforeningen Hamar og Omegn helselag

Nasjonalforeningen Hamarregionen demensforening (dekker også kommunene Stange og  Løten)

Kongsvinger

Nasjonalforeningen Kongsvinger demensforening

Nasjonalforeningen Vinger helselag

Løten

Nasjonalforeningen Hedmarken helselag

Nasjonalforeningen Løten helselag

Nord-Odal

Nasjonalforeningen Odal demensforening (dekker også Sør-Odal kommune.

Os

Nasjonalforeningen Os helselag

Rendalen

Nasjonalforeningen Rendalen demensforening

Ringsaker

Nasjonalforeningen Fagernes og Åsen helselag

Nasjonalforeningen Brøttum helselag

Nasjonalforeningen Brumunddal helselag

Nasjonalforeningen Ringsaker demensforening

Sør-Odal

Nasjonalforeningen Odal demensforening (dekker også Nord Odal kommune.

Tolga

Nasjonalforeningen Tolga helselag

Trysil

Nasjonalforeningen Storsveen helselag

Nasjonalforeningen Søndre Trysil helselag

Nasjonalforeningen Søre Osen helselag

Nasjonalforeningen Trysil demensforening

Nasjonalforeningen Trysil Samarbeidsutvalg

Nasjonalforeningen Tørberget helselag

Nasjonalforeningen Østby helselag

Våler

Nasjonalforeningen Bergsiden helselag

Nasjonalforeningen Nordhagen helselag

Nasjonalforeningen Stræte helselag

Åmot 

Nasjonalforeningen Slemdalen og Osen helselag

Nasjonalforeningen Åmot demensforening

Åsnes

Nasjonalforeningen Foreldrelaget i Åsnes

Nasjonalforeningen Hof Samarbeidsutvalg

Nasjonalforeningen Jara helselag

Nasjonalforeningen Mosogn helselag

Nasjonalforeningen Våler og Åsnes demensforening (dekker også Våler kommune)

Nasjonalforeningen Åsa helselag