Hedmark

Nasjonalforeningen Mosogn helselag

Mosogn helselag ble stiftet i 1974 og de jobber med:
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Arrangerer vårmesse sammen med andre lag
  • Hjerteukemarkering med hjertemarsj og hjertelodd
  • Har med frivillige på Hof aldershjem og Åsnes sykehjem som spiller bingo og går med handletralle. Har hyggekveld på aldershjemme med underholdning og servering

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Mosogn helselag v/Karin Bartels, tlf.: 911 67165