Hedmark

Nasjonalforeningen Os helselag

Os helselag deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Vi samarbeider med skolen om den årlige hoppetaukonkurransen som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Her samarbeider vi igjen med elevene på skolen, med både informasjon, undervisning og bøsseaksjon.

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

  • Data undervisning på Frivilligsentralen om våren
  • Musikk og sangstunder på Nørnes omsorgsboliger
  • Helsepolitisk aktivitet
  • Arrangerer sittedans 2. og 4. mandagen i hver måned kl. 1100 på Frivilligsentralen.

Laget ble stiftet i 1912.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Arnulf Moseng, tlf.: 958 10109 - mail: amoseng@roros.net