Hedmark

Nasjonalforeningen Rendalen demensforening

Rendalen demensforening er blant annet med på Nasjonalforeningen for folkehelsen sin årlige demensaksjon, de arrangerer temakvelder og informasjonsmøter.
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Temakvelder/informasjonsmøter
  • De har arrangert pårørendeskole
  • Arrangerer turer for hjemmeboende personer med demens
  • Medlemsmøter

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Rendalen demensforening v/Elin Sandbakken, tlf.: 993 72239 mail: elin.sandbakken@rendalen.kommune.no