Hedmark

Nasjonalforeningen Ringsaker demensforening

Ringsaker demensforening vil være med på å påvirke til en god demensomsorg i Ringsaker kommune, de arrangerer medlemsmøter og temamøter og foreningen markerer blant annet den årlige Demensaksjonen, hvor de innsamlede midlene går til forskning på demens og lokale aktiviteter.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Ringsaker demensforening Wouter Boldingh, mail: wouterboldingh@hotmail.com, tlf.: 951 36640

Her kan du lese lokallagsbrosjyren til Ringsaker demensforening: