Til hovedinnhold
Støtt oss

Rapporter

Ja til daglig fysisk aktivitet i skolen

Barn og unge i Norge er for lite fysisk aktive, målt mot anbefalingene for hva som skal til for å ivareta en god helse.

Opinion har foretatt en spørreundersøkelse blant lærere, bestilt av Alliansen for fysisk aktivitet i skolen, som består av Norges Idrettsforbund, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Kreftforeningen og Norsk fysioterapeutforbund.

Debatten om mer fysisk aktivitet i skolen har i liten grad handlet om de potensielle gevinstene, men om vurderinger knyttet til krav om innføring og gjennomføring. Politisk har det vært argumentert med at lærerne ikke ønsker dette inn på timeplanen.

Denne rapporten viser at oppfatningen om lærermotstand ikke stemmer. Hele 70 prosent av lærerne i den norske grunnskolen støtter et forslag om å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen og mener at fordelene med dette er mange.

Hovedfunnene i rapporten er:

  • 70 prosent av lærerne støtter et forslag om å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen og mener fordelene med dette er mange. De med erfaringer med innføring av daglig fysisk aktivitet på sin skole kan også melde om disse fordelene, samt en opplevelse av at elevene blir i bedre humør.
  • Halvparten av lærerne er bekymret for at elevene er for lite fysisk aktive i løpet av skolehverdagen, og lærerne på 8.-10. trinn er de som i størst grad er bekymret.
  • Ulempene og bekymringene til innføring av daglig fysisk aktivitet er at det skal gå utover annen undervisning og at skolene ikke er tilrettelagt for det, verken med ressurser, faglig kompetanse eller at det er for små klasserom og lite uteplass.

Les rapporten: Ja til daglig fysisk aktivitet i skolen (pdf).