Til hovedinnhold
Støtt oss

Rapporter

Rapport om demens og korona

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. I tilknytning til koronaepidemien har vi utført en spørreundersøkelse blant våre medlemmer om hvordan korona har påvirket hverdagen til syke og pårørende.

Over 1200 har svart på undersøkelsen, og svarene viser at de kommunale helse- og omsorgstjenestene i mange tilfeller har kommet til kort, med betydelige negative konsekvenser både for sykehjemsbeboere, hjemmeboende med demens og pårørende.

Les rapporten «Hun klarer ikke en stengning til» her.