Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Min mann hadde Alzheimers sykdom. Han fikk diagnosen da han var 63 år. Han var enegget tvilling og tvillingbroren fikk diagnosen tre år før. Jeg har kjent på kroppen hvordan det er å leve sammen med en med demens, og erfaring med utvikling av sykdommen hos min mann. Han bodde på sykehjem i 3,5 år år, på samme avdeling som tvillingbroren frem til han døde 72 år gammel.

Henny Anna Reiertsen
Troms / Tromsø demensforening
906 44 386

Jeg har vært pårørende til min ektefelle som fikk diagnose frontallappsdemens 49 år gammel. Han døde 52 år gammel på sykehjem. Livet ble snudd på hodet for oss og våre tre tenåringsbarn. Som likeperson håper jeg at jeg kan være til hjelp for andre i liknende situasjon.

Mary Ann Røyert
Akershus / Oslo Demensforening
957 19 017

Jeg er pårørende til min mor, som fikk diagnosen Alzheimer demens for noen år siden. Jeg ønsker å bidra med å lytte og komme med råd til personer som har kommet i samme situasjon som meg.

Helga Rusten
Oppland / Lom demensforening
481 08 917