Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Min mann fikk diagnosen Frontallappdemens i januar 2014. I dag er han på Helsesenteret på rullerende opphold, tre uker på sykehjemmet og en uke hjemme.

Tone Gimse
Trøndelag / Trondheim demensforening
977 31 770

Min mor hadde Alzheimer. Hun var syk i mange år og måtte tilbringe de to siste årene på sykehjem. Hun døde i 2015. Jeg har selv erfart hvor mye en samtale med noen som kjenner sykdommen, og vet hva jeg snakker om, betyr. Derfor håper jeg å være til hjelp for deg som trenger noen å snakke med.

Tove Iren Gundersen
Hedmark / Kongsvinger demensforening
416 21 004

Min kone var rammet av Alzheimer. Jeg visste lite om sykdommen og synes det var svært vanskelig i starten, men fikk mye ut av å snakke med andre i samme situasjon. Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man takler en demensdiagnose. Nå vil jeg gjerne bruke mine egne erfaringer til å hjelpe andre med samme opplevelser.

Tor Arne Granmo
Sør-Trøndelag / Gauldal demensforening
913 51 493