Til hovedinnhold
Støtt oss

Tilbud og aktiviteter

Likeperson - snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en frivillig som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har skrevet taushetsløfte. Du kan ringe, eller sende en sms.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Jeg har vært pårørende til min mor som hadde Alzheimers sykdom. Gjennom frivillig arbeid er jeg i kontakt med mange mennesker med ulike diagnoser. Håper jeg kan være en god lytter og samtalepartner når du trenger et medmenneske å snakke med.

Liv S. Johansen

Troms / Harstad demensforening
909 44 231

Min mor har Alzheimer. Hun bodde alene hjemme de første 6-7 årene etter diagnosen, før hun fikk plass på institusjon. I de årene hun fremdeles bodde hjemme var jeg den som bisto og hjalp til med det praktiske og kontakt med lege/hjemmetjeneste. Jeg har fått erfaringer gjennom disse årene som jeg gjerne deler med andre i samme situasjon.

Beate Juliussen

Finnmark / Hammerfest demensforening
900 38 119

Min mann fikk diagnosen vaskulær demens etter et hjerneslag. Jeg har lang erfaring som pårørende. Jeg vil gjerne hjelpe og lytte til andre som har behov for en samtale, når hverdagen oppleves vond og vanskelig.

Berit Jørgensen

Oslo / Oslo demensforening
994 33 328