Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Mamma fikk diagnosen Alzheimer da jeg var 18 år gammel. Det var en veldig tøff og vanskelig beskjed å få. Det ble en utfordring å balansere skole, sorg og mer ansvar hjemme. Jeg savnet å ha noen utenfor familien å snakke med, og vil som likeperson gi dette tilbudet til andre.

Birte Heinesen Katle
957 39 921

Jeg gikk på ungdomsskolen da pappa fikk diagnosen Alzheimer. Det var utfordrende å prestere godt på skolen samtidig som jeg skulle ta vare på pappa. Nå er jeg 19 år og vil gi andre muligheten jeg ikke fikk, altså noen å prate med.

Victoria Frelsøy
404 73 847

Jeg var 20 år da mamma fikk diagnosen Alzheimer, bare 48 år gammel. Det tok litt tid før jeg tok dette innover meg. Jeg har fått mye ut av å snakke med andre i samme situasjon, og ønsker å kunne være til hjelp for andre som opplever det samme som meg.

Marita Beate Heinesen Katle
974 71 713