Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt. Du kan ringe, eller sende en sms.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Jeg har en samboer som er sterkt preget av demens. Hun bor i dag på sykehjem. Jeg er med i den lokale demensforeningen og holder foredrag i forhold til demensvennlig samfunn. Jeg har god bakgrunn som kan benyttes i samtaler og i eventuelle møter.

Henrik Øvergård
Hedmark / Kongsvinger demensforening
959 25 233

Min kone gjennom 43 år fikk i 2014 diagnosen Frontallappdemens. Sykdommen hadde da fått utvikle seg i mange år. Å være tett på en slik sykdom er utfordrende. I dag er kona på sykehjem. Jeg bor i Trondheim og kjenner rimelig godt til hvordan demensomsorgen der fungerer.

Bjørn Aage Østbye
Trøndelag / Trondheim demensforening
951 26 601

Min mann hadde frontallapp demens i 18 år. Det gikk nesten 10 år før han fikk en diagnose. Jeg har god erfaring både til selve diagnosen og den kampen der er å nå frem.

Kitty Øxnevad
Hordaland / Os demensforening
915 72 333