Tilbud og aktiviteter

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt. Du kan ringe, eller sende en sms.

Jeg vil snakke med noen i som er som har erfaring med

Jeg har mange års erfaring som pårørende til min kone som hadde diagnosen frontallappsdemens. Er aktiv i demensforeningen og leder for brukerråd på et bokollektiv. Jeg har sett demens fra flere sider.

Øystein Aale
Telemark / Skien demensforening
917 11 960

Jeg er pårørende til min far som fikk demens i en alder av 63 år. Jeg kan være en god samtalepartner og støtte for deg. Jeg er også en samisktalende (nordsamisk) person.

Kirsten Inger Anti
Finnmark / Karasjok demensforening
995 66 722

Min kone har en demenssykdom som utviklet seg veldig raskt. Jeg har erfaring med en kommune som har en god fungerende demensomsorg.

Petter Bentzen
Oppland/ Lillehammer demensforening
917 03 302