Til hovedinnhold
Støtt oss

Oppfølging etter diagnose

Dagliglivets aktiviteter

De fleste av oss vil bo lengst mulig hjemme, men for mange personer med demens kan det være vanskelig å utføre vanlige hverdagsaktiviteter.

Sikkerhet og tilrettelegging i hjemmet, støtte til å delta i sosiale aktiviteter og fritidsinteresser kan bidra til mestring, en meningsfull hverdag og øke tryggheten for personen med demens som bor hjemme.

Kontaktpersonen har en sentral rolle i å diskutere med personen med demens og pårørende om hvordan det går i hverdagen, deres ressurser og utfordringer hjemme og hvilke behov de har for informasjon, støtte, aktiviteter samt hjelpemidler og tilrettelegging. Hvis personen med demens er i arbeid er det nødvendig å komme i dialog med arbeidsgiver slik at man kan se på muligheten for å tilpasse arbeidsoppgaver og planlegge en best mulig avgang når det blir nødvendig.

 

Spørsmål for å få i gang en god samtale kan være:

  • Hvordan går det hjemme?
  • Hvilke interesser har du?
  • Hva er du god til?
  • Er det noe som har blitt ekstra vanskelig i det siste?
  • Hvordan synes du hverdagen er som pårørende?

Eksempler på tiltak som kan være aktuelle:

  • Henvise til demensteam / demnskoordinator
  • Henvising til ergoterapeut for kartlegging av behov for fysisk tilrettelegging
  • Velferdsteknologi
  • Aktivitetsvenn / støttekontakt
  • Samtalegrupper for personer med demens og/ eller pårørende.