Til hovedinnhold
Støtt oss

Oppfølging etter diagnose

Familie, venner og nettverk

Gode relasjoner og det å ha muligheten til å gjøre aktiviteter sammen med andre, kan gi personen med demens glede og trivsel i hverdagen og forhindre ensomhet og isolasjon.

Det kan være vanskelig å være åpen om en demensdiagnose. Mange har også mistet kontakten med personer i nettverket før man forsto at utfordringene med å vedlikeholde relasjoner skyltes utviklingen av demenssykdom.

Kontaktpersonen må gjøre sitt beste for å bli kjent med personen med demens, deres bakgrunn, familie, venner og interesser. Dette er viktig for å finne ut hvordan kontaktpersonen kan støtte personen i å oppretthold kontakt med og/ eller gjøre aktiviteter sammen med familie og venner. For de som bor sammen med en partner eller ektefelle må kontaktpersonen legge til rette for at de kan snakke om samlivet seg imellom og hvordan deres relasjon påvirkes av sykdommen, hvis de ønsker det.

Eksempler på spørsmål som kan åpne opp for en god samtale:

  • Hva liker du å gjøre? Kan du tenke deg å gjøre noen av disse tingene med en venn eller en i familien?
  • Hvem er det viktig for deg å holde kontakten med?
  • Har demenssykdommen ført til noen endringer i forholdet deres?
  • Ønsker du hjelp til å fortelle familie eller venner om demenssykdommen?

Eksempel på tiltak som kan være aktuelle: