Til hovedinnhold
Støtt oss

Oppfølging etter diagnose

Fysisk og psykisk helse

Det er viktig at personer med demens får oppfølging og tilrettelegging i forhold til andre fysiske og psykiske lidelser de eventuelt har.

En demenssykdom kan gjøre det vanskelig å følge opp egen helse, som for eksempel å huske legetimer, eller beskrive symptomer. Personer som får en demensdiagnose har behov for å bearbeide egne følelser knyttet til diagnosen de har fått for å kunne nærme seg en aksept. Dette har betydning for å kunne mestre hverdagen med en demenssykdom. Personer med demens har høyere risiko for angst og depresjon som kan forverrer de daglige utfordringene. I tillegg har pårørende høyere risiko for stressbelastning.

Kontaktpersonen må etablere gode rutiner for samarbeid med kommunehelsetjenesten, fastlegen og eventuelt spesialisthelsetjenesten. Kontaktpersonen må kartlegge behov for støtte til å følge opp egen somatisk eller psykisk helse, utarbeide tiltak for dette og ved behov henvise til rette instans.

Eksempel på spørsmål som kan åpne for en god samtale:

  • Hvordan synes du det er å ha fått demens?
  • Hvem kan du snakke med om det du synes er vanskelig?
  • Har du noen andre sykdommer?
  • Har du vondt noe sted?
  • Hvordan er appetitten?

Eksempel på tiltak som kan være aktuelle:

  • Oppfølging hos fastlege hver 6 måned
  • Kontaktperson følger til fastlege
  • Samtale med kommunepsykolog eller psykiatrisk sykepleier
  • Kartlegge behov for oppfølging av måltider og ernæring
  • Veiledning om viktigheten av fysisk aktivitet og et sunt kosthold