Til hovedinnhold
Støtt oss

Oppfølging etter diagnose

Nærmiljø og samfunn

Personer med demens kan oppleve at de blir mer isolert en før de ble syke. Årsaken til dette kan både være at de mestrer sosiale situasjoner dårligere, og at de synes det er vanskelig å bruke offentlig transport og offentlige tjenester.

Meningsfulle fritidsaktiviteter gir mulighet til mestringsopplevelser, noe som er viktige for livskvaliteten. Det er ikke alltid nødvendig å tenke at man må opprette egne aktiviteter for personer med demens. Et like godt alternativ kan være å få støtte til å fortsette å gå i svømmehallen eller synge i kor. I tillegg kan muligheten til å delta som frivillig i lokale aktiviteter bidra til bedre selvfølelse hos personer med demens og pårørende. Et mer demensvennlig samfunn som møter personer med demens med forståelse og tilrettelegging kan gjøre det enklere for personer med demens å delta i lokalsamfunnet, bruke offentlige tjenester og utøve sine borgerrettigheter, som å stemme ved valg.

Kontaktpersonen må kartlegge behov for støtte når det gjelder å bruke vanlige offentlige tjenester og tilbud. Nettverkskartlegging vil være nyttig for å utarbeide tiltak under dette området. Kontaktpersonen kan også være en pådriver for at kommunale tjenester og kontor skal være demensvennlige.

Eksempler på spørsmål som kan åpne for en god samtale:

  • Er det noen ærender du synes er vanskelig å få gjort
  • Hvordan kommer du deg til butikken / banken / servicekontoret?
  • Har du vært / er du aktiv i en organisasjon?
  • Er det viktig for deg å kunne stemme når det er valg?

Eksempler på mulige tiltak:

  • Kartlegging av behov for bistand og veiledning i bruken av offentlig transport og tjenester
  • Melde fra til kommunen om det er vanskelig for personer med demens å komme seg til eller bruke offentlige tjenester
  • Kartlegge behov for støtte til å fortsette med frivillige verv
  • Informere om lokal demensforening der dette finnes