Demens

Arvelighet og årsaker

Både arvelig disposisjon, levevaner og andre sykdommer har betydning for utvikling av demens.

De aller fleste former for demens oppstår uten kjent arvelig sammenheng. Det er derfor ingen grunn til å være ekstra bekymret for å få demens, selv om noen i nær familie har fått sykdommen.

Demens kan ramme alle, og det er komplekse årsaker til at noe får, mens andre ikke får, demens.

Den viktigste risikofaktoren for demens er høy alder. De viktigste risikofaktorene er:

  • Høy alder. Jo høyere alder, desto større er risikoen for å utvikle en form for demens
  • Hjerte- og karsykdommer. Det er en klar sammenheng mellom hjerneslag og utviklingen av vaskulær demens og Alzheimers sykdom. Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer har også sammenheng med demens. Disse risikofaktorene er høyt blodtrykk, høye kolesterolverdier og diabetes.
  • Arvelige forhold.
  • Parkinson sykdom og Downs syndrom.
  • Store hjerneskader. Hjerneskader  som følge av hjernehinnebetennelse, trafikkulykker, eller slag mot hodet, der hjernevev har blitt ødelagt.

Les mer om forebygging av både demens og hjerte- og karsykdommer.

På Demenspodden kan du høre mer om demens og arvelighet.

Forskning identifiserer stadig nye gener som omtales som «sårbarhetsgener» for å utvikle Alzheimers sykdom. Det vi foreløpig vet, er at hvert enkelt sårbarhetsgen  alene gir liten risiko for å få demens. Vi anbefaler derfor ikke genetisk testing for  å foreta en vurdering av eventuell fremtidig utvikling av demens. Det kan føre til unødig bekymring. Å være disponert betyr ikke at man helt sikkert vil få en sykdom. Det kan også være helt andre ting som skjer i livet, og som gjør demens uaktuelt. Et alternativ kan være å få profesjonell genetisk veiledning fra helsepersonell med spesiell kompetanse på dette.