Demens

Arvelighet og årsaker

Demens kan ramme alle. Det er flere risikofaktorer som kan være med å påvirke om noen får en demenssykdom.

De viktigste risikofaktorene er:

  • Høy alder. Jo høyere alder, desto større er risikoen for å utvikle en form for demens
  • Hjerte- og karsykdommer. Det er en klar sammenheng mellom hjerneslag og utviklingen av vaskulær demens og Alzheimers sykdom. Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer har også sammenheng med demens. Disse risikofaktorene er høyt blodtrykk, høye kolesterolverdier og diabetes.
  • Arvelige forhold. Frontallappsdemens og  Alzheimers sykdom er i noen tilfeller knyttet til arvelige forhold.
  • Parkinson sykdom og Downs syndrom.
  • Store hjerneskader. Hjerneskader  som følge av hjernehinnebetennelse, trafikkulykker, eller slag mot hodet, der hjernevev har blitt ødelagt.

Les mer om forebygging av både demens og hjerte- og karsykdommer.

Forskning identifiserer stadig nye gener som omtales som «sårbarhetsgener» for å utvikle Alzheimers sykdom. Det vi foreløpig vet er at i seg selv gir hvert enkelt av sårbarhetsgenene gir liten risiko for å få demens. Vi anbefaler derfor ikke genetisk veiledning eller testing  for  å foreta en risikovurdering for eventuell fremtidig utvikling av demens.