Etter diagnosen

Bilkjøring og demens

Demens fører til svekket oppmerksomhet, og kan være årsak til problemer eller uhell i trafikken.

Demens fører ikke automatisk til tap av førerkort, men sykdommen påvirker kjøreferdighetene etter hvert, så jevnlig oppfølging hos legen er nødvendig.

Les også: Sju sjekkpunkter for pårørende

Det er viktig å kjenne til problemene sykdommen kan føre til i trafikken.

 • Oppmerksomhet. Bilkjøring krever oppmerksomhet i flere retninger samtidig, en evne som svekkes av sykdommen. Det er bl.a. risiko for å overse rødt lys eller misforstå skilt.
 • Orientering. Orienteringsevnen svekkes vanligvis. Man kan kjøre seg bort eller kjøre midt i veien. Det er også fare for å glemme vikeplikten, kjøre galt inn i rundkjøringen, eller havne i kjørebanen for møtende trafikk. Vanlige problemer er også gal bruk av retningslys, og utilstrekkelig sjekking av blindsoner.
 • Dømmekraft. Dømmekraften svekkes av sykdommen. Feilvurderinger kan oppstå og føre til farlige situasjoner eller ulykker. Det betyr også at evnen til å vurdere egne begrensninger. De farligste bilførerne er de som mener at de kjører bedre enn alle andre.
 • Reaksjonstid. Sykdommen forlenger tiden det tar å reagere i en kritisk situasjon. Dette er livsfarlig i trafikken. Noen blir redde og kjører derfor for sakte.
 • Stress. For en person med demens kan stress føre til handlingslammelse. Mange trafikksituasjoner kan oppleves som stressende. Å kjøre på motorveier eller i tette bysentrum kan oppleves som spesielt krevende.

Når bør bilen stå?

Det er vanskelig å vurdere egne sjåførferdigheter. Fremfor alt er det vanskelig å vurdere egen oppmerksomhet, dømmekraft og reaksjonstid. Det beste er å ta en kjøretime med en sjåførlærer, og få en vurdering. Ellers er det legen som skal vurdere dette. Han bør legge vekt på grundig sykehistorie og intervjuer med både personen selv og pårørende. Den dagen legen eller den syke er i tvil om det er forsvarlig å kjøre, gjør man seg selv en tjeneste ved å velge å slutte.

På Demenspodden kan du høre om demens og bilkjøring.

Lover og regler

Alle over 75 år skal ha legeattest i tillegg til nytt sertifikatet. Man plikter å melde fra til legen dersom man mener at man ikke lenger er en trygg bilfører. Legen har på sin side plikt til å gi en advarsel hvis han mener man ikke lenger fyller kravene til førerkort. Han skal da gi melding til fylkesmannen, som oversender saken til avgjørelse hos politiet. Det er en to- ukers frist til å levere førerkortet eller påklage vedtaket. Hvis man da ikke leverer førerkortet, kan politiet hente det.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har sommerstengt fram til 29.juli.

23 12 00 40 E-post

Ofte kan det være aktuelt med en praktisk kjøreprøve for å vurdere hvor skikket man er til å kjøre bil. Det kan vanligvis avtales direkte med trafikkstasjonen etter anmodning fra legen. Dersom dette ikke er mulig, har politiet adgang til å kreve ny førerprøve.

Legg forholdene til rette!

 • Unngå glatt føre
 • Kjør kjente veier, slik at man slipper å bruke oppmerksomheten til å oppfatte mye nytt under kjøringen
 • Kjør fredelige veier. Unngå steder og tidspunkter hvor det blir tett trafikk, særlig i rushtiden
 • Kjør på dagstid, slik at det er lettere å få oversikt og få tid til å reagere
 • Sett av god tid for å unngå stress
 • Ikke bruk radio eller mobil telefon mens du kjører

Omstilling

Det er en stor omstilling å slutte å kjøre bil. Det er viktig å snakke om det, og planlegge andre alternativer. Dersom du ikke kan bruke offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om å få TT- kort. Be legen om vurdering og hjelp til å søke.