Etter diagnosen

Få et sikkert hjem

Det kan være lurt å ta en gjennomgang av boligen, for å gjøre den så enkel og trygg som mulig.

Mye kan oppleves som utrygt for deg som har fått en demenssykdom. Det er viktig å tilpasse omgivelsene hjemme, slik at det blir sikkert. Alle farer kan ikke fjernes, men det er mulig å ta noen forholdsregler for å unngå skader og ulykker. 

Ergoterapeut eller hjemmesykepleie i kommunen kan hjelpe til med å forebygge ulykker og brann, og kan lage en oversikt over endringer som bør foretas i hjemmet.

Gjør hjemmet brannsikkert

La ergoterapeut, eller en annen fra kommunen, hjelpe til med å gå gjennom brannsikkerheten i hjemmet ditt. De vil fastslå tiltak, og sikre brannsikkerheten. Hvis ikke kommunen har ergoterapeut, er dette hjemmesykepleiens oppgave.

Rydd bort snublefeller

Fallulykker kan forebygges ved å gå gjennom hus eller leilighet, og se etter løse rekkverk, lister, tepper, ledninger og annet du kan snuble i. Trengs det ekstra gelender, eller håndtak i trappen, eller på badet? En elektriker kan også gå gjennom huset, og gi råd om sikkerhet.

Les mer om tekniske hjelpemidler, og se hva du kan ha nytte av.

Å flytte til enklere bolig

Er boligen arbeidskrevende, kan man vurdere å flytte til en mer lettstelt bolig. I så fall er det best å flytte mens utviklingen av sykdommen tillater at man skaper nye hverdagsrutiner.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15.

23 12 00 40 E-post

For noen kan det være aktuelt å flytte til omsorgsbolig. Vanligvis er det ikke fast personale tilknyttet en slik bolig, men man har krav på de samme pleie- og omsorgstjenestene som andre hjemmeboende. Noen omsorgsboliger er bygget med ulike varslingssystemer. Før du velger å flytte til en omsorgsbolig, bør du undersøke om du vil få tilstrekkelig støtte og hjelp, og om flyttingen vil være et bedre alternativ enn dagens bolig.