Demens

Få diagnose

Det er mye som kan gjøres for å legge til rette for et best mulig liv med demens. Derfor er det viktig å ta kontakt med fastlegen dersom du er bekymret.

Demens har ofte uklare symptomer i tidlig fase av sykdommen. Mange går for lenge og føler at noe er galt og bekymrer seg over endringene, uten å forstå hva årsaken kan være.

Diagnose bedrer situasjonen

En diagnose er viktig fordi:

 • Diagnose er en forutsetning for du skal få riktig medisinsk behandling.
 • Diagnose gjør det mulig for deg å planlegge fremtiden.
 • Diagnose gjør det lettere for andre å forstå situasjonen, slik at du og dine pårørende kan få hjelp og støtte.
 • Diagnose gir deg en mulighet til å finne ut om det er andre årsaker til demenssymptomene.
 • Diagnose kan gi deg tilgang til ressurser og informasjon fra helsetjenestene i kommunen.

Det er viktig at diagnose stilles tidlig, slik at du får rett tilbud til rett tid. Hvis du har fått en demensdiagnose, er det derfor lurt å være åpen om det og ta kontakt med hjelpeapparatet i kommunen. Der skal du få informasjon om de tilbudene som finnes. Alle som har behov for tilrettelagte tjenester skal få dette når behovet melder seg.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40 E-post

Se Demenspodden og lær mer om veien til en demensdiagnose.

Snakk med den det gjelder

I mange tilfeller vil omgivelsene være de som først ser endringene. Mange pårørende synes det er vanskelig å vite hvordan man skal gå fram og eventuelt få en diagnose. Dersom du tror at noen i familien eller en nær venn kan ha demens, bør du først snakke med den det gjelder.

Her kan du se en kort film med gode råd om hvordan du kan ta den vanskelige samtalen.

Pårørende kan hjelpe til med å bestille time hos fastlegen, eller ta kontakt med demensteam, hukommelsesteam eller demenskoordinator i kommunen. Når kontakten er opprettet, bør pårørende være med til konsultasjonen, fordi de kan gi nyttige opplysninger om sykdomsstart og utvikling. Det er til hjelp, slik at helsepersonell skal kunne stille riktig diagnose.

Ta samtalen i familien

Snakk sammen om bekymringen dere har for at noen i familien kan ha demens. Er dette noe flere er bekymret for, kan dere bli enige om å være oppmerksom på problematikken.

 • Åpenhet i familien er viktig for å avklare om det er demens eller ikke.
 • Benytt en god og rolig anledning eller rydd plass for at dere kan snakke rolig og ha god tid. Ta det opp på en åpen måte uten å nevne en konkret diagnose.
 • Ta opp bekymringen med den det gjelder i forbindelse med bestemte situasjoner. Når det skjer noe som gjør at du blir bekymret, ta det opp med en gang. For eksempel: «Nå så jeg at…» eller «Nå merket jeg at…», sammen med «Slik reagerte/gjorde du ikke før. Kan det tenkes at du bør snakke med legen om dette?» Unngå å ta opp bekymringene på upassende tidspunkt, på et kjøpesenter, i familiemiddag eller lignende.
 • Snakk med fastlegen. Skriv et brev eller en e-post der du beskriver situasjonen og forteller hva som bekymrer deg.
 • Bli med til legen dersom dere kan bli enige om det.

Utredning av demens

Utredning av demens starter hos fastlegen, som har ansvar for utredning og diagnostikk. Det er utarbeidet et diagnoseverktøy som alle fastleger har.

For å få et bilde av hukommelse og evne til å mestre dagliglivet, undersøkes personens mentale og praktiske ferdigheter. Det gjøres tester for å finne ut mer om evnen til å:

 • være orientert om tid, sted og situasjon
 • lære nye ting
 • gjenkalle nære og fjerne hendelser
 • tenke abstrakt
 • forstå det som blir sagt og uttrykke seg forståelig
 • utføre praktiske handlinger.

I tillegg til grundig legeundersøkelse, skal det tas røntgenbilde av hjernen (CT eller MR).  Samtale med personen for få kjennskap til endringer over tid, er en viktig del av diagnostiseringen. Fastlegen eller demensteamet skal også ha en samtale med pårørende.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40 E-post

Omtrent to tredjedeler av kommunene har demensteam, hukommelsesteam eller en demenskoordinator. Dette er et lavterskeltilbud, som du kan henvende deg direkte til. De utreder demens i samarbeid med fastlegen og følge opp familier med veiledning og råd. Det kan derfor være nyttig å begynne med å undersøke og etterspørre demensteam, hukommelsesteam eller demenskoordinator i din kommune.

Det er ikke alltid demensdiagnosen kan stilles med en gang, og som regel må det flere konsultasjoner til. Hvis fastlegen er i tvil, henviser hun til utredning på sykehus, gjerne ved geriatrisk eller alderspsykiatrisk avdeling. Da har du rett til å få helsetilstanden din vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt.

Også nevrologiske avdelinger på sykehus utreder demens, særlig hos yngre, opp til 65 år. Vanligvis dreier det seg om undersøkelse i en poliklinikk. Hvis det er problemer på grunn av avvikende atferd eller fysisk svekkelse, tilbyr mange sykehus undersøkelse ved dagopphold, innleggelse eller hjemmebesøk.

Blir du ikke hørt av legen?

Du har krav på utredning i tråd med den nasjonale faglige retningslinjen om demens. Dessverre er det eksempler på at både personer som ønsker demensutredning og pårørende som melder bekymring, blir avvist av fastlegen. I slike tilfeller anbefaler vi å skrive et brev til legen, ta kontakt med demensteamet eller bytte lege.

Hvis du ikke er fornøyd eller føler deg dårlig ivaretatt, har du rett til fornyet vurdering hos en annen lege eller spesialist.