Pårørende og demens

Ta vare på deg selv

Kunnskap om demens gjør det lettere å takle de utfordringene som kommer med sykdommen.

Det er viktig å søke støtte og avlastning i tide, og svært nyttig å gjøre seg kjent med det kommunale helse- og omsorgstilbudet.

  • Drøft med andre familiemedlemmer om de har anledning til å yte praktisk hjelp, eller støtte deg følelsesmessig.
  • Venner eller naboer kan være villige til å hjelpe, bare du tør å spørre dem og sette dem inn i situasjonen.
  • Sett opp en konkret plan over når og til hva du trenger assistanse, slik at venner eller familie som spør om å hjelpe til, kan få velge mellom konkrete oppgaver. Listen kan for eksempel inneholde: Regelmessig hjelp til innkjøp, husarbeid eller tilsyn.
  • Sett deg inn i offentlige ordninger, som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, dagsenter, avlastningsopphold og korttidsopphold. Ta kontakt med hjemmetjeneste og lege, for å søke om aktuelle tilbud og få dem tilpasset ditt behov for avlastning.
  • Undersøk om frivilligsentral, menighet eller andre organisasjoner kan bidra med regelmessig avlastning og støtte.

Her finner du en film om viktigheten av å ta vare på de gode stundene, slik at både du og den som har demens fortsatt kan ha gode opplevelser sammen.

Pårørendeskole

Fellesskap med andre i samme situasjon kan være en viktig støtte for både pårørende og den som har demens. I mange kommuner arrangeres det pårørendeskoler, eller kurs for pårørende. Pårørendeskolene har som målsetting:

  • å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap om sykdommen demens
  • å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
  • å bedre kvaliteten på samværet med personen med demens både i hjemmesituasjonen og på institusjon
  • at pårørende får et bedre utgangspunkt for å stille krav om tjenester.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15.

23 12 00 40 E-post

Samtalegrupper

Samtalegrupper gir mulighet til å få mer kunnskap om sykdommen, men også støtte og hjelp fra andre i samme situasjon. Ofte blir samtalegrupper arrangert sammen med pårørendeskolen, mens det andre steder er opprettet egne samtalegrupper, ofte i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger. Gruppene er ofte ledet av fagfolk.

På denne linken kan du se en liten film om det å være med i en samtalegruppe, og møtet med andre pårørende i samme situasjon.

En rekke filmer som viser noe av innholdet på en pårørendeskole

Hva er demens?

Hva demens er, og hvilke typer som er mest vanlige.

Kommunikasjon og holdninger

Om å kommunisere med personer med demens.

Når adferd endrer seg

Om hvordan demens kan endre en persons adferd

Demens og rettigheter

Om hvilke rett man har til helse- og omsorgstjenester

Praktiske råd og hjelpemidler

Om hvordan man kan tilrettelegge hjem og daglig liv