Pårørende og demens

Ta vare på deg selv

Kunnskap om demens gjør det lettere å takle de utfordringene som kommer med sykdommen.

Det er viktig å søke støtte og avlastning i tide, og svært nyttig å gjøre seg kjent med det kommunale helse- og omsorgstilbudet.

  • Drøft med andre familiemedlemmer om de har anledning til å yte praktisk hjelp, eller støtte deg følelsesmessig.
  • Venner eller naboer kan være villige til å hjelpe, bare du tør å spørre dem og sette dem inn i situasjonen.
  • Sett opp en konkret plan over når og til hva du trenger assistanse, slik at venner eller familie som spør om å hjelpe til, kan få velge mellom konkrete oppgaver. Listen kan for eksempel inneholde: Regelmessig hjelp til innkjøp, husarbeid eller tilsyn.
  • Sett deg inn i offentlige ordninger, som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, dagsenter, avlastningsopphold og korttidsopphold. Ta kontakt med hjemmetjeneste og lege, for å søke om aktuelle tilbud og få dem tilpasset ditt behov for avlastning.
  • Undersøk om frivilligsentral, menighet eller andre organisasjoner kan bidra med regelmessig avlastning og støtte.

Her finner du en film om viktigheten av å ta vare på de gode stundene, slik at både du og den som har demens fortsatt kan ha gode opplevelser sammen.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15.

23 12 00 40 E-post

Pårørendeskole

Fellesskap med andre i samme situasjon kan være en viktig støtte for både pårørende og den som har demens. I mange kommuner arrangeres det pårørendeskoler, eller kurs for pårørende. Pårørendeskolene har som målsetting:

  • å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap om sykdommen demens
  • å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
  • å bedre kvaliteten på samværet med personen med demens både i hjemmesituasjonen og på institusjon
  • at pårørende får et bedre utgangspunkt for å stille krav om tjenester.

Samtalegrupper

Samtalegrupper gir mulighet til å få mer kunnskap om sykdommen, men også støtte og hjelp fra andre i samme situasjon. Ofte blir samtalegrupper arrangert sammen med pårørendeskolen, mens det andre steder er opprettet egne samtalegrupper, ofte i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger. Gruppene er ofte ledet av fagfolk.

På denne linken kan du se en liten film om det å være med i en samtalegruppe, og møtet med andre pårørende i samme situasjon.

En rekke filmer som viser noe av innholdet på en pårørendeskole

Hva er demens?

Hva demens er, og hvilke typer som er mest vanlige.

Kommunikasjon og holdninger

Om å kommunisere med personer med demens.

Når adferd endrer seg

Om hvordan demens kan endre en persons adferd

Demens og rettigheter

Om hvilke rett man har til helse- og omsorgstjenester

Praktiske råd og hjelpemidler

Om hvordan man kan tilrettelegge hjem og daglig liv