Til hovedinnhold
Støtt oss

Pårørende og demens

Hverdagen som pårørende

Når en i familien får demens endrer det også livet for de som står nær. Kunnskap om demens kan gjøre det lettere å takle de utfordringene som følger med sykdommen.

Den du er glad i endrer seg litt og litt, og du får nye oppgaver. Det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal ta vare på seg selv i en slik situasjon. Det er svært nyttig å gjøre seg kjent med det kommunale helse- og omsorgstilbudet, få en kontaktperson i kommunen og søke støtte og avlastning i tide.

 • Snakk med andre familiemedlemmer om hvordan de kan yte praktisk hjelp, eller støtte deg følelsesmessig.

 • Be om hjelp! Venner eller naboer er som regel villige til å hjelpe, bare de blir spurt dem og du setter dem inn i situasjonen.

 • Sett gjerne opp en konkret plan over når og til hva du trenger assistanse, slik at venner og familie som spør om å hjelpe til kan få velge mellom konkrete oppgaver. Listen kan for eksempel inneholde regelmessig hjelp til innkjøp, husarbeid eller å gjøre noe sammen med den som har demens, for eksempel å gå en tur.

 • Tenk framover og bruk litt tid på å planlegge. Kanskje er det tid for å skrive en fremtidsfullmakt. I et parforhold kan det være lurt at dere begge gjør dette.

 • Be om å få informasjon om hvilke tilbud som finnes i kommunen, snakk med en fagperson i kommunen, for eksempel  i demensteamet eller hukommelsesteamet. De kan gi deg informasjon om offentlige ordninger som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, dagsenter, avlastningsopphold og korttidsopphold. Søk om aktuelle tilbud og få dem tilpasset ditt behov for avlastning.

 • Kanskje finnes det i din kommune en frivilligsentral, menighet eller andre organisasjoner som kan bidra med regelmessig avlastning og støtte?

Les:

Se:

Hør på podcast: 

Støtt demensforskningen

Pårørendeskole

Fellesskap med andre i samme situasjon kan være en viktig støtte for både pårørende og den som har demens. De fleste kommuner arrangerer pårørendeskoler, eller kurs for pårørende. Undersøk om din kommune har tilbud om dette. 

Pårørendeskolene har som målsetting å

 • gi pårørende til personer med demens økt kunnskap om demenssykdommene

 • gi pårørende et bedre grunnlag til å takle sin hverdag

 • bedre kvaliteten på samværet med personen med demens, både i hjemmesituasjonen og på institusjon

 • bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover, og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.

 • gi støtte ved å møte andre pårørende i liknende situasjon.

I samarbeid med Aldring og Helse, er det laget et e-læringskurs for pårørende. Pårørendestøtte – demens er utviklet for å gi informasjon, råd og støtte til pårørende til personer med demens. Hensikten med e-læringen er å bidra til at pårørende får grunnleggende kunnskap om demens, tilbud og tjenester. E-læringen gir også informasjon om lovgiving og pårørenderettigheter. Den skal bidra til å gi pårørende støtte til å kunne ivareta seg selv.

Samtalegrupper

Samtalegrupper gir mulighet til å få mer kunnskap om sykdommen, men også støtte og hjelp fra andre i samme situasjon. Ofte blir samtalegrupper arrangert sammen med pårørendeskolen, men noen steder er det egne samtalegrupper i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger. Gruppene er vanligvis ledet av fagfolk.

Her kan du se en liten film om det å være med i en samtalegruppe, og møtet med andre pårørende i samme situasjon.