Til hovedinnhold
Støtt oss

Pårørende og demens

Ung pårørende

Barn og unge opplever en spesielt stor belastning når mor eller far får demens.

De fleste som får demens er eldre, men det er minst 2 000 under 65 år som har alzheimer eller en annen demenssykdom. Dette er usikre tall og det kan være flere.

At mamma eller pappa får en demenssykdom, kan oppleves som en katastrofe. Det er naturlig å reagere med sterke følelser, og vanlige reaksjoner kan være

  • flauhet over ting som blir sagt eller gjort
  • sinne over urettferdig behandling
  • utrygghet og usikkerhet
  • sorg over gradvis å miste en kjær omsorgsperson
  • frykt for aggressiv oppførsel
  • følelse av håpløshet, avmakt, handlingslammelse
  • ensomhet
  • følelse av å ikke bli sett
  • skyldfølelse for egne reaksjoner

Ikke alle reagerer likt. For noen blir situasjonen så vanskelig at de trekker seg unna. De ønsker å huske personen som frisk. Andre tar på seg for stort ansvar. Det er viktig at du snakker med en voksen om dette.

Viktig å vite om demenssykdom

Hvem som helst kan bli syk. Ingen har skylden når noen rammes av demens. Hverken du eller andre kan gjøre noen frisk igjen. Hvis mamma eller pappa er deprimert, sint, redd eller følelsesmessig ustabil, skyldes det sykdommen og ikke noe du har sagt eller gjort.
I noen tilfeller kan demenssykdom medføre en arvelig disposisjon. Snakk med helsepersonell dersom du bekymrer deg for det.

Unge likepersoner

En likeperson er en person som selv har opplevd demens i nær familie, og som ønsker å hjelpe andre i samme situasjon.
Disse unge likepersonene har vært gjennom kursing i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og har taushetsplikt.

Hvis du synes det er vanskelig å ringe, kan du gjerne sende en sms først.

Meld deg på digital samtalegruppe for unge pårørende

Nyttige lenker

Tid til å være ung - en podcast på fem episoder, hvor du møter sykepleier Celine Haaland Johansen som snakker med andre unge personer som har opplevd at en av deres foreldre har fått en demenssykdom.

Tid til å være ung - en nettside for deg som er ungdom og har en mor eller far som har demens.

Hvem ser meg - en nettside for deg som er litt yngre, og som har en mamma eller pappa med demens.