Pårørende og demens

Ung pårørende

Barn og unge opplever en spesielt stor belastning når mor eller far får demens.

Av de over 100 000 mennesker med demens, er minst 2 000 under 65 år. Dette er usikre tall og det kan være flere. At mamma eller pappa får en demenssykdom, kan oppleves som en katastrofe. Det er naturlig å reagere med sterke følelser, og vanlige reaksjoner kan være:

  • Flauhet over ord og handlinger
  • Sinne over urettferdig behandling
  • Utrygghet
  • Sorg over gradvis å miste en kjær omsorgsperson
  • Frykt for aggressiv oppførsel
  • Følelse av håpløshet, avmakt, handlingslammelse
  • Skyldfølelse for egne reaksjoner

Ikke alle reagerer likt. For noen blir situasjonen så vanskelig at de trekker seg unna. De ønsker å huske personen som frisk. Andre tar på seg for stort ansvar. Det er viktig at du snakker med en voksen om dette.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har påskestengt fra og med 31. mars, til og med 5. april. God påske.

23 12 00 40 E-post

Viktig å vite

Hvem som helst kan bli syk. Ingen har skylden, når noen rammes av demens. Hverken du eller andre kan gjøre noen frisk igjen. Hvis mamma eller pappa er deprimert, sint, redd eller følelsesmessig ustabil, skyldes det sykdommen og ikke noe du har sagt eller gjort.

I noen tilfeller kan demenssykdom medføre en arvelig disposisjon. Snakk med helsepersonell dersom du bekymrer deg for det.

Unge likepersoner

En likeperson er en person som selv har opplevd demens i nær familie, og som ønsker å hjelpe andre i samme situasjon.
Disse unge likepersonene har vært gjennom kursing i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og har taushetsplikt.

Hvis du synes det er vanskelig å ringe, kan du gjerne sende en sms først.

Håkon Holen

Ung likeperson

468 77 623

Birte Heinesen Katle

Ung likeperson

957 39 921

Hilde Nøis

Ung likeperson

480 30 558

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Nyttige lenker

Tid til å være ung - en nettside for deg som er ungdom og har en mor eller far som har demens.

Hvem ser meg - en nettside for deg som er litt yngre, og som har en mamma eller pappa med demens.