Demensvenn

Hva er Demensvenn?

Som demensvenn viser du din støtte til alle som er berørt av demens, og sier ja til kunnskap som gjør hverdagen litt lettere for demenssyke og deres pårørende.

Det finnes ingen kur mot demens. Det eneste vi foreløpig vet virker, er kunnskap. Flere trenger kunnskap, slik at vi kan møte mennesker som har demens med forståelse, respekt, og omtanke – i enda større grad. Akkurat slik vi ønsker å møte alle mennesker i livene våre.

Som demensvenn får du informasjon, slik at du lettere ser den lille håndsrekningen som gjør dagen litt enklere for et menneske med demens. Fordi du forstår og vet. Det er det som gjør deg til noe mange trenger – en venn.

Hva får du som demensvenn?

Når du melder deg som demensvenn, ber vi bare om din e-postadresse, slik at vi kan sende deg informasjon. Du vil få en rekke nyhetsbrev, med informasjon om hvordan du best mulig kan kommunisere med personer med demens og på andre måter være til nytte.

Vi vet også at mange ønsker informasjon om hva demens er, hvordan sykdommen i noen grad kan forebygges, og hva som skjer i forskningen på demens. Dette vil du få informasjon om.

Vi vil også informere om hvilke andre tilbud Nasjonalforeningen for folkehelsen har, og som kan være nyttige for personer med demens, pårørende og alle som ønsker å støtte vårt arbeid eller gjøre en frivillig innsats.

Hvem kan bli demensvenn?

Alle kan bli demensvenner, unge og gamle, kvinner og menn! Du behøver ikke kjenne noen som har demens eller være pårørende. Å være demensvenn innebærer ingen forpliktelser. Det eneste du trenger å gjøre er å være et medmenneske som sier ja til mer kunnskap om sykdommen. Slik at neste gang du treffer noen som har demens, er du i stand til å møte dem med større forståelse.

Over 14 millioner demensvenner

Demensvenn er en internasjonal kampanje, og vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen samarbeider med Alzheimer Society i Storbritannia. Totalt er det over 14 millioner demensvenner i mer enn 35 land. Nå er vår tur!

Bli med og støtt alle som er berørt av demens, ved å skaffe deg kunnskap slik at du kan være en demensvenn. Det er enkelt, men betyr uendelig mye!

Bli demensvenn!

Som demensvenn vil du motta informasjon om demens.

Tusen takk!

Som demensvenn vil du få tilsendt en rekke nyhetsbrev om demens. Du kan vise din støtte ved å fortelle andre om det, for eksempel ved å markere din Facebook-profil med demensvennblomsten. Takk skal du ha!

Hvorfor Demensvenn?

Et av de største problemene mennesker med demens opplever er at folk rundt den som er syk forandrer seg. At familie, kollegaer og venner plutselig blir usikre og begynner å oppføre seg rart. Det skyldes ofte mangel på kunnskap, men kan oppleves som mangel på forståelse, respekt og omtanke.

Mens vi venter på forskningen som skal løse gåten, er kunnskap den beste kur mot demens. I Norge har over 100 000 demens. 10 000 får demens hvert år, og antalllet vil dobles de neste tiåra, etterhvert som det blir stadig flere eldre i befolkningen. De fleste vil bo i sine egne hjem mesteparten av sykdomsperioden, gjerne opp mot ti år. 

Demens er en alvorlig diagnose, og hverdagen blir annerledes. Det begynner med små utfordringer, men de kan ofte løses. Det blir helt nødvendig med gode helse- og omsorgstjenester. Det jobber vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen for, slik at alle skal få den støtten de har krav på, for å kunne leve best mulig med sykdommen.

Ensomhet og isolasjon er dessverre vanlig, både for demenssyke og deres påørende. Det er urimelig og urettferdig, og det skal så lite til for å endre. Litt kunnskap om hvordan du kan kommunisere med en som har demens, slik at du slipper å være usikker - det er kanskje alt som trengs?

Kunnskap som medisin

Kunnskap er, mens vi venter på medisinen som kurerer, det eneste som virker mot demens. Å bli en demensvenn betyr at du sier ja til å lære litt mer om sykdommen. Det betyr ikke noe mer enn at neste gang du møter en som har demens, vil du kanskje se at vedkommende fortsatt er seg selv og ikke bare en diagnose eller en som oppfører seg litt rart. Det handler om at vi faktisk kan hjelpe hverandre å bli litt bedre medmennesker.

Bli demensvenn!

Som demensvenn vil du motta informasjon om demens.

Tusen takk!

Som demensvenn vil du få tilsendt en rekke nyhetsbrev om demens. Du kan vise din støtte ved å fortelle andre om det, for eksempel ved å markere din Facebook-profil med demensvennblomsten. Takk skal du ha!