Forskning

Hjerteforskning

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har gått kraftig ned de siste førti årene. Men fremdeles er disse sykdommene den vanligste dødsårsaken her til lands.

600 000 nordmenn lever i dag med hjerte- og karsykdom. I fremtiden blir det sannsynligvis flere, særlig fordi det blir flere eldre i befolkningen. 

Forskning er nødvendig for å:

  • bedre forstå årsakene til hjerte- og karsykdom
  • bli bedre til å forebygge
  • bli bedre på å diagnostisere tidlig
  • gi den beste behandlingen
  • sørge for god oppfølging 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en av de største humanitære bidragsyterne til norsk hjerte- og karforskning. Vi gir støtte til etablerte forskningsmiljøer med høy fagkunnskap. Vi støtter både grunnforskning og forskning på behandling. Støtten gis i form av finansiering av stipendiater, postdoktorstillinger og prosjektmidler.

Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek.

Hjerte- og karforskningen i Norge hevder seg godt, og bidrar med byggestener til den samlede kunnskapen på området internasjonalt. Men det er fremdeles mye vi ikke vet, og mer forskning er nødvendig for å forebygge sykdom og dødsfall, og for å forbedre livssituasjonen til dem som lever med hjertesykdom. 

Takket være forskning, har vi i dag mye kunnskap, både om levevaner, medisiner og annen behandling av hjerte- og karsykdom. Forskningen på hjerte- og karområdet har kommet lenger enn på mange andre områder. Det innebærer blant annet at forskningsinnsatsen i dag er svært effektiv. Forskerne vet mye om hvilke problemstillinger som vil være fruktbare, og som kan gi oss ny kunnskap. 

Støtt viktig hjerte- og karforskning

Her kan du lese om noen av våre pågående forskningsprosjekter:

Screening for hjerteflimmer kan redde liv 

Hva beskytter kvinner mot høyt blodtrykk?

Pluselig hjertestans ved hard trening

Mye mer enn ernæring

Svangerskapsforgiftning kan være forvarsel på en kommende hjertesykdom

Forsker på hjerte og hjerne for å forebygge sykdom

Vil forhindre at unges hjerte stopper

Er det sunt å faste?

God tarmflora beskytter hjertet

Hjertestans på kjøpesenteret