Forskning

Hjerteforskning

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har gått kraftig ned de siste førti årene. Men fortsatt er disse sykdommene en av de vanligste dødsårsakene i Norge.

600 000 nordmenn lever i dag med hjerte- og karsykdom. I fremtiden blir det sannsynligvis flere, særlig fordi det blir flere eldre i befolkningen. 

Forskning er nødvendig for å:

  • forstå årsakene til hjerte- og karsykdom bedre
  • bli bedre til å forebygge
  • bli bedre på å diagnostisere tidlig
  • gi den beste behandlingen
  • sørge for god oppfølging 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en av de største humanitære bidragsyterne til norsk hjerte- og karforskning. Vi gir støtte til etablerte forskningsmiljøer med høy fagkunnskap. Vi støtter både grunnforskning og forskning på behandling. Støtten gis i form av finansiering av stipendiater, postdoktorstillinger og prosjektmidler.

Hjerte- og karforskningen i Norge hevder seg godt, og bidrar med byggestener til den samlede kunnskapen på området internasjonalt. Men det er fremdeles mye vi ikke vet, og mer forskning er nødvendig for å forebygge sykdom og dødsfall, og for å forbedre livssituasjonen til dem som lever med hjertesykdom. 

Takket være forskning, har vi i dag mye kunnskap, både om levevaner, medisiner og annen behandling av hjerte- og karsykdom. Forskningen på hjerte- og karområdet har kommet lenger enn på mange andre områder. Det innebærer blant annet at forskningsinnsatsen i dag er svært effektiv. Forskerne vet mye om hvilke problemstillinger som vil være fruktbare, og som kan gi oss ny kunnskap. 

Støtt viktig hjerte- og karforskning

Her kan du lese om noen av våre pågående forskningsprosjekter:

Arvelig hjertesvikt

Hva beskytter kvinner mot høyt blodtrykk?

Pluselig hjertestans ved hard trening

Hjerneslag om natten