Ulike hjertesykdommer

Hjerteinfarkt

Et hjerteinfarkt er en skade på hjertemuskelen som skyldes redusert eller tilstoppet blodforsyning.

Hjertet er en muskel som pumper blod med oksygen og næringsstoffer til alle organene i kroppen. For å gjøre dette, trenger hjertet selv blodforsyning. Det er hjertets egne pulsårer – koronararteriene – som gjør denne jobben. Tettes en eller flere av disse vil en del av hjertemuskelen dø og omdannes til arrvev. Denne prosessen kalles hjerteinfarkt.

Hjerteinfarkt er som regel et resultat av åreforkalkning (aterosklerose). Åreforkalkning er avleiringer av kolesterol på innsiden av arteriene (pulsårene). Avleiringen begynner allerede i tenårene, med små striper av fett. Gjennom årene bygger det seg opp lag på lag med avleiringer av kolesterol. Tilslutt kan det dannes puter av fett, plakk. Dersom en av disse putene sprekker kan det dannes en  blodpropp.

Litt over 13 000 personer fikk hjerteinfarkt i Norge i 2017. Hjerteinfarkt er den hyppigste enkeltårsaken til død i den vestlige verden.

Symptomer

Når deler av hjertemuskelen mister blodforsyningen, gir det beskjed om det til hjernen. Hjernen gir oss da beskjed, i form av brystsmerter, om å roe ned.

Det er viktig å ta symptomer på hjerteinfarkt alvorlig. Om du opplever kraftige brystsmerter som varer i mer enn fem minutter, kan det være et tegn på et hjerteinfarkt. Da bør du ringe 113 med én gang.

Typiske symptomer på et hjerteinfarkt er:

 • smerter, vanligvis lokalisert midt i brystet. Smerten kan stråle ut i armer, rygg, mage og opp i kjeven. Den endrer seg ikke med pusten. Smerten blir beskrevet som klemmende, stikkende eller sviende, og er ofte sterk og vedvarende. Den forsvinner heller ikke ved bruk av medisiner som nitroglyserin.
 • kortpustethet som kommer plutselig
 • kvalme og oppkast
 • kaldsvetting, klam og blek hud
 • angst
 • halsbrann kan i noen tilfeller være tegn på hjertesykdom

De som røyker og/eller har foreldre eller besteforeldre som har fått hjerteinfarkt i ung alder, bør være spesielt oppmerksom på disse symptomene. Noen hjerteinfarkt gir ikke symptomer, disse kaller vi «stumme» hjerteinfarkt.

Få råd fra fagfolk om hjerte- og karsykdommer

Hjertelinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Hjertelinjen har sommerstengt. Du er velkommen til å ta kontakt med oss fra 3. august.

23 12 00 50 E-post

Kvinner kan ofte ha andre og mer diffuse symptomer ved hjerteinfarkt enn menn. Kvinner har oftere symptomer som verk i ryggen, nakke, kjeve, armer eller øverst i magen. Andre symptomer kan være følelse av slitenhet, kortpustethet og fordøyelsesplager. Selv om kvinner kan ha andre symptomer er fortsatt brystsmerter hovedsymptom ved hjerteinfarkt.  

Årsaker til infarkt

Hvorfor noen får hjerteinfarkt og andre ikke, kan ha flere årsaker. Kjente faktorer som øker risikoen for hjerteinfarkt er:

 • arvelighet
 • alder
 • kjønn
 • høyt blodtrykk
 • høyt kolesterol
 • sigarettrøyking
 • mangel på fysisk aktivitet
 • overvekt
 • diabetes
 • stress
 • alkohol

Jo flere faktorer du kan krysse av for, jo større risiko har du for å få et hjerteinfarkt. 

Alle faktorene, bortsett fra arvelighet, alder og kjønn, kan vi påvirke selv. Gjennomsnittsalder for å få et hjerteinfarkt er 68 år for menn og 76 år for kvinner. Kvinner er beskyttet av kjønnshormoner og får hjertesykdom senere enn menn.

Forebygging av hjerte- og karsykdommer

Undersøkelser

Opplever du vedvarende ubehag eller smerter i brystet, bør du alltid mistenke hjerteinfarkt. En rask diagnose er avgjørende for å starte behandlingen raskest mulig. For å avgjøre om det er et hjerteinfarkt eller ikke kan legen gjennomføre flere undersøkelser. 

EKG

EKG er en registrering av hjertets elektriske aktivitet. Ved en EKG-undersøkelse festes små plasterlapper på brystet. Disse er koblet til et EKG-apparat. Hver gang hjertet slår sendes det ut elektriske signaler. Disse signalene fanges opp av EKG-apparatet og danner en kurve som viser hjertes rytme. En EKG-undersøkelse vil vise tegn på om du har hjerteinfarkt. Undersøkelsen kan også vise om du har hatt hjerteinfarkt tidligere.

Blodprøver

Når hjertemuskelen skades, slippes noen muskelproteiner, troponiner og CK-MB, ut i blodet. Disse kan vi måle ved å ta en blodprøve. Ved et hjerteinfarkt er det økte verdier av proteinene troponin og CK-MB.

Ekkokardiografi

Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet. Når lydbølger sendes inn mot hjertet ditt, blir noe av lyden reflektert tilbake – som et ekko. Denne lyden blir fanget opp av et apparat og blir omdannet til bilder av hjertet ditt. Ved hjerteinfarkt blir det skade på hjerteveggen og dersom hjertetinfarktet er stort vil det gi nedsatt pumpekraft i hjertet. En undersøkelse med ekkokardiografi vil avdekke dette.

Koronar angiografi

Koronarangiografi er en røntgenundersøkelse av koronararteriene. Dette er den beste metoden for å se om koronararteriene er trange eller har gått tett. Undersøkelsen gjennomføres ved at et tynt plastrør (kateter) føres gjennom en arterie (pulsåre) i håndleddet eller lysken og opp til hjertets koronararterier. Her sprøytes kontrastvæske inn, slik at årene vises på en skjerm og trange eller tette partier kan avdekkes. 

Resultatet fra koronarangiografi vil avgjøre den videre behandlingen. Er det trange partier, kan utblokking (PCI) utføres samtidig. Er det trange partier i alle koronararteriene, vil en bypassoperasjon være den beste behandlingen. I noen tilfeller vil behandling med medisiner være et like godt alternativ som utblokking og operasjon.

Behandling av hjerteinfarkt

Et hjerteinfarkt krever behandling, både akutt for å minske skaden og på lengre sikt for å forebygge flere hjerteinfarkt.

I akuttfasen gjelder det å løse opp proppen i den blokkerte koronararterien så raskt som mulig, for å begrense skaden på hjertet. Enten kan man løse opp proppen med trombolyse (blodproppløsende medisin), eller ved hjelp av utblokking (PCI).

Hvilken av disse to behandlingene som velges avhenger av hvor lang tid det tar før du kommer til sykehuset. I dag anbefales utblokking som standardbehandling om du kan komme til et sykehus som tilbyr denne behandlingen innen 90 minutter etter du begynte å kjenne symptomene. Har du lang transportvei, er det vanlig at du får trombolyse først, og at du etterpå blir overført til et sykehus som utfører utblokking.

Trombolyse - blodproppløsende medisin

Trombolyse er medisiner som kan løse opp blodpropper som har dannet seg i blodårer. Medisinen gis intravenøst, dvs. rett i blodet. Jo tidligere du får trombolyse, jo større er sjansene for å få løst opp blodproppen og åpnet den blokkerte koronararterien.

Trombolyse kan startes utenfor sykehus, for eksempel i ambulansen, for å spare tid og øke effekten.

Fordi blødning er en risiko ved trombolyse, er behandlingen uaktuell for pasienter med økt risiko for blødninger.

Utblokking (PCI)

Ved en ballongutvidelse, Perkutan Coronar Intervensjon (PCI), føres en liten ballong inn i koronararterien. Her pumpes den opp, og den forsnevrede åren utvides innenfra.

For å motvirke at åren klapper sammen når ballongen trekkes tilbake settes det vanligvis inn et lite metallgitter – en stent i åren.

I løpet av behandlingen vil legen sjekke om noen av hjertes andre kransarterier er trange eller tette. Disse kan også behandles med utblokking, men det skjer vanligvis først etter noen uker.

Medisiner

Behandling med blodfortynnende midler, betablokkere og kolesterolsenkende medisiner er nå standardbehandling etter et hjerteinfarkt, selv om du ikke opplever noen plager.

Disse medikamentene har vist seg å forebygge komplikasjoner etter hjerteinfarktet, og å ha forebyggende effekt mot nye hjerteinfarkt.

Medisiner ved hjerte- og karsykdom

Prognose, hvordan går det etter infarktet?

Akutt hjerteinfarkt er en alvorlig tilstand som kan utvikle seg raskt. Takket være god behandling overlever likevel nesten alle.

Faktorer som påvirker prognosen, dvs. utviklingen av helsa di etter hjerteinfarktet:

 • Tid: jo raskere du blir innlagt på sykehus/får behandlingen, jo bedre prognose.
 • Alder: jo yngre du er, jo bedre er prognosen.
 • Størrelsen på hjerteinfarktet: et stort infarkt kan føre til hjertesvikt, som forverrer prognosen.
 • Levevaner: å være fysisk aktiv, avstå fra tobakk og ha et hjertevennlig kosthold, vil bedre prognosen.

Å leve med hjerteinfarkt

Lær deg å leve med sykdommen, og la den ikke hindre deg i å glede deg over livet. Ikke glem at dersom du tar de nødvendige forholdsreglene, er hjerteinfarkt en sykdom du kan bli frisk av. Har du først kommet deg gjennom den akutte hjerteinfarktfasen, er leveutsiktene gode. Det er viktig å ta nødvendige forholdsregler for å unngå å få et nytt hjerteinfarkt.

Generelle råd for god hjertehelse

 • Følg legens anvisninger og ta medisinene dine.
 • Ikke bruk tobakksprodukter.
 • Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag.
 • Spis regelmessige måltider med mye frukt, grønt og grove kornprodukter.
 • Fisk som pålegg og til middag, så ofte som mulig.
 • Begrens inntaket av alkohol, sukker, salt og mettet fett.
 • Unngå unødig stress.

Se filmen om Egil, som fikk et hjerteinfarkt, og hvordan han lever med sykdommen.

Fysisk aktivitet ved hjerteinfarkt

Hjertet er din aller viktigste muskel. Når hjertemuskelen blir trent, blir den sterkere, og i stand til å jobbe mer effektivt. Fysisk aktivitet er også bra fordi det senker puls og blodtrykk.

De første to ukene etter et hjerteinfarkt bør du ikke trene hardt. Å gå turer er en fin aktivitet i denne perioden. Hvor raskt du kan begynne å trene hardere etter det, avhenger av fysiske form og eventuelle komplikasjoner av hjerteinfarktet. Var du i god form før sykdommen, vil du raskere være klar til å øke mengde og intensitet. Det er uansett viktig at du trapper opp gradvis.

Det er anbefalt å delta på hjerterehabilitering etter et hjerteinfarkt. Her vil du få informasjon om hjerteinfarkt, medisiner og hvordan leve med hjertesykdom. Du vil også møte andre som har gjennomgått hjerteinfarkt og få trene sammen med dem. For å endre livsstil, eller lære å håndtere en ny hverdag, er rehabilitering svært viktig. Rehabilitering gir ny kunnskap og tilrettelegger for å få erfaring og nye vaner.

For noen vil det være aktuelt å vente lenger enn to uker før du kan begynne å trene. De som skal tilbake til en ny utblokking (PCI), bør bare gå rolige turer. Er du usikker på om du kan trene eller ikke, bør du ta det opp med legen din.