Til hovedinnhold
Støtt oss

Akershus

Fylkesstyret i Akershus

Nasjonalforeningens fylkesstyre i Akershus

Wenche Størseth, leder og demenskontakt -
tlf. 900 35 699  - whetalen@gmail.com

Gro Ellen Danielsen, nestleder og hjertekontakt  -
tlf. 414 20 093 - groelda@online.no 

Unni Thoresen, styremedlem - tlf. 484 96 764

Einar Andersen, styremedlem og kasserer  -
tlf. 924 13 498  -einand@online.no

Jan Erik Kleven, styremedlem - tlf. 916 17 013 - 
kleven.janka@gmail.com 

Sissel Buskerud, varamedlem - tlf.908 60 339 -
sissel.buskerud@gmail.com  

Anne-Lise Frogner, varamedlem - tif. 450 08 374
annelisefrogner@me.com