Til hovedinnhold
Støtt oss

Finnmark

Fylkesstyret i Finnmark

Leder: Helge Ovanger, helge.ovanger@gmail.com

Nestleder: Ann-Conni Strifeldt, ac-strif@online.no

Kasserer: Asbjørn Berg, asbjberg@online.no

Sekretær: Anne Ulbaasen Dahl, anneudahl@hotmail.com

Styremedlem: Solveig Malene, solveig120847@gmail.com 

Hjertekontakt: Ann-Karin Tangen Erichsen, akte@start.no

Demenskontakt: May Elin Dagsvold, medagsvold@gmail.com

1. vara: Eva Britt Simonsen, brochmann.eva@gmail.com
2. vara: Anne Jorid Henriksen, annjorid17@hotmail.com

Revisor: Hans Fredrik Ebensen

Landsstyrerepresentanter:
Vara til leder: Solveig Malene Zahl-Johansen
Vara til nestleder:  Ann-Karin Tangen

Valgkomite:
Maria Lavoll, Bugøynes helselag
Line Jensen, Hammerfest demensforening
Anne Marie Utsi, Vadsø demensforening