Til hovedinnhold
Støtt oss

Nordland

Fylkesstyret i Nordland

Leder: Turid Olaussen turid.olaussen@gmail.com

Nestleder: Rita Unn Jensen rita-unn@online.no

Kasserer: Geir Arne Gjersvoll Iversen geirarneiversen@hotmail.com

Sekretær: Birgit Vatndal birgit.vatndal@vkbb.no

Styremedlem: Gjermund Molund gjemolu@online.no

1. Vara: Sissel Hesjedal sissel.hesjedal@gmail.com

2. Vara: Rita Jorun Berger rjoberg@online.no

3. Vara: Helene Evjen roalene@online.no

Landsstyrerepresentanter:
Leder, Turid Olaussen
Nestleder, Rita-Unn Jensen

Vara til leder: Birgit Vatndal
Vara til nestleder: Sissel Hesjedal

Valgkomite:
Mona Irene Engelien, Bodø demensforening
Janne Madsen, Digermulen helselag
Jorit Bratteng Aanes, Herringen helselag