Til hovedinnhold
Støtt oss

Nordland

Fylkesstyret i Nordland

Leder: Gjermund Molund, e-post
Nestleder: Rita Unn Jensen, e-post
Kasserer: Tove Elisabeth Forså, e-post
Sekretær: May Mikalsen, e-post
Styremedlem: Kristin Gregersen, e-post

1. Vara: Helene Evjen, e-post
2. Vara: Mats Ivan Leithe, e-post
3. Vara: Wenche Nyland, e-post


Landsstyrerepresentanter

Leder, Gjermund Molund
Nestleder, Rita-Unn Jensen

Vara til leder: Tove Elisabeth Forså
Vara til nestleder: May Mikalsen


Valgkomite
Janne Madsen 
Jorit Bratteng Aanes 
Birgit Vatndal 
Turid Olaussen (vara)