Til hovedinnhold
Støtt oss

Troms

Fylkesstyret i Troms

Leder/hjertekontakt, Rigmor Eriksen Yttergård
Mobil: 994 78 123, e-post: yrigmor@gmail.com
Tomasjordnes 61
9024 Tomasjord

Nestleder/hjertekontakt, Mary Løftingsmo
Mobil: 482 27 780, e-post: maryloftingsmo@hotmail.com
Helselaget Liv Malangsveien 2789
9056 Mortenhals 

Kasserer, Ingrid Bakke
Mobil: 918 63 953, e-post: inganla@live.no
Helselaget Liv Fjellbygdveien 42A
9056 Mortenhals 

Sekretær, Anita Ottesen
Mobil: 482 83 175, e-post: anitamath@hotmail.com
Vårvon helselag Lenangsøyrv. 666
9064 Svensby 

Styremedlem, Randi Skjulhaug Moen
Mobil: 900 68 343, e-post: randi.skjulhaug.moen@gmail.com
Vårvon helselag Lattervikveien 161
9064 Svensby 

Styremedlem, Marianne Jacobsen
Mobil: 472 43 035
Harstad demensforening Fjelldalsveien 323
9441 Fjelldal

1. Vara, Aud Sivertsen
Mobil: 909 25 308, e-post: aud.dalberg@hotmail.com
Senjahopen helselag Mefjordveien 1944
9386 Senjahopen 

2. Vara, Solveig Olsen
Mobil: 900 34 881, e-post: solvol@online.no
Vårvon helselag Ørstrandveien 44
9064 Svensby 

Revisor, John Thorstensen
Mobil: 77 65 32 00, e-post: post@kystregnskap.no
Kystregnskap da Pb 4048
9279 Tromsø 

Landsstyrerepresentanter

Leder: Rigmor Yttergård
Nestleder: Mary Løftingsmo

Vara til leder: Ingrid Bakke
Vara til nestleder: Randi Skjulhaug Moen

Valgkomite

Alf Inge Danielsen, Helselaget Liv, e-post: alf.inge@mortenhals.no
Heidi M. Jakobsen, Senjahopen helselag, epost:  heidi.merethe.jacobsen@gmail.com
May Tove Widding, Vern helselag