Til hovedinnhold
Støtt oss

Minablogg

Ja til mer fysisk aktivitet i skolen!

Barn i Norge er for lite aktive. Det må vi gjøre noe med. Skolen er den viktigste møteplassen for alle barn og unge, så lykkes vi med økt aktivitet her, får vi til endringen som trengs.  

Barn som leker og er aktive. Ja til daglig fysisk aktivitet i skolen!

Vår idé om den norske barndommen er ofte bildet av den vi hadde selv. 

Jeg er født i 1975. Om jeg skal prøve å huske hvordan det var, så husker jeg det som en flokk med unger som møttes ute etter skolen hver dag og spilte dødball eller lekte politi og røver. Foreldrene i borettslaget var bare sånn passe fornøyd med at  dødballspillingen foregikk på parkeringsplassen der bilene deres sto og at røverjakten ofte gikk over garasjetakene. Men vi var ute og vi brukte kroppen.  

 På 1980-tallet var også det å delta på fotball eller i skigruppa noe så å si alle hadde råd til å være med på. Det var en del av den felles oppveksten. Sånn er det ikke lenger. Ungene møtes fortsatt etter skolen, men da ofte via en skjerm. Og å delta i idrett er noe som blir for dyrt for mange familier. Det får konsekvenser.  

For lite aktive

Barn og unge i Norge er for lite fysisk aktive, målt mot anbefalingene for hva som skal til for å ivareta en god helse. Når Norge skal rapportere til FN på vår oppfølging av bærekraftsmålene, er redusert inaktivitet et av målene vi strever med i innfri.  

Barn og unge i Norge sitter stille mer enn halvparten av den tiden de er våkne. Lavt aktivitetsnivå og mye stillesitting gjennom oppveksten er bekymringsfullt her og nå og i et livsløpsperspektiv. Deltakelse i fysisk aktivitet er også sosialt skjevt fordelt, der unger fra ulike hjem har ulik mulighet til å være med på organiserte fritidsaktiviteter.  

Alliansen for fysisk aktivitet i skolen består av Norges Idrettsforbund, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Kreftforeningen og Norsk fysioterapiforbund. Vi har lenge jobbet for mer fysisk aktivitet i skolen, fordi skolen er den aller viktigste felles oppvekstarenaen vi har.  

 Lykkes vi med å få på plass økt fysisk aktivitet her, når vi alle. Med økt daglig fysisk aktivitet innenfor tiden elevene er på skolen, kan vi bidra til at alle når anbefalt mengde fysisk aktivitet.  

Seier og tap – og ny seier?

 Det var en stor seier da Stortinget i 2017 vedtok å innføre en times fysisk aktivitet i skolen hver dag, og en stor nedtur da Stortinget i 2020 besluttet å fjerne dette målet igjen.  

Faglig er det bred enighet om at mer fysisk aktivitet i skolen vil være positivt både for helse og læring. I en ny rapport kommer det fram at halvparten av lærerne også er bekymret for at elevene har for lite fysisk aktivitet, og hele 70 prosent av lærerne i undersøkelsen utført av Opinion på oppdrag for Alliansen for fysisk aktivitet, støtter et forslag om mer daglig fysisk aktivitet i skolen.

10.000 barn deltok i Norges største digitale gymtime foran Stortinget 31. august 2021.

Nå må vi komme videre i debatten fra om vi skal få dette til, til hvordan. I dag er elevene avhengige av ildsjeler på skolen eller i kommunen for å få et tilbud forskningen er så klar på at alle bør ha. Vi kan ikke ha et system basert på flaks med skole.    

Kravet om mer fysisk aktivitet må gjelde alle. Løsningene må den enkelte skole og kommune løse lokalt.

Om noen dager er det stortingsvalg. Det kan gi et nytt flertall som kan gjøre om på «feila fra i går» og sørge for at vi igjen får en nasjonal ambisjon om mer fysisk aktivitet i skolen hver dag. Det er vårt mål.