Til hovedinnhold
Støtt oss

Minablogg

Pausetid for nærhet

Muligheten til å gi en klem, holde i en hånd og bare være der og være sammen. Det er viktige stunder. At det har blitt stopp på besøk fra familie på sykehjem, er vanskelig og sårt for mange, men akkurat nå er det nødvendig for å beskytte mot smitte.

Vi er i unntakstilstand nå. Hverdagen er utsatt på ubestemt tid. Usikkerheten er stor. Ingen kjenner fasiten på hvilke valg som var rett, før vi er gjennom denne perioden med avlysninger, stengte skoler og hjemmekontor. Men vi må alle bidra med det vi kan.

Tatt opp med helsemyndighetene

Som pasientorganisasjon for personer med demens og deres pårørende er Nasjonalforeningen for folkehelsen nå opptatt av hvordan situasjonen påvirker vår pasientgruppe.

I et møte hos Helsedirektoratet i forrige uke ba Nasjonalforeningen for folkehelsen om at de i sin beredskap, planla spesielt for personer med demens og deres utsatthet for koronasmitte.

Det er flere grunner til at personer med demens er spesielt utsatt:

  • Demens svekker immunforsvaret, slik at man er mer sårbar ved smitte
  • Mange med demens er også i andre risikogrupper, med alder over 65 år og andre sykdommer i tillegg
  • Demens gjør at det kan være vanskelig å forstå og følge rådene for forebyggin

Hovedrådet for å unngå smitte er å vaske hendene ofte, være inne og å holde en meters avstand om man er ute. En som har demens vil ofte ikke klare å følge disse rådene, og vil dermed heller ikke klare å beskytte seg selv.

Sårt, men nødvendig å stenge sykehjem

De som bor på sykehjem er noen av våre mest sårbare. Hele 80 prosent av disse har demens. Det er laget omfattende råd for å hindre smitte på sykehjem, men mange av disse er ikke tilpasset mennesker som på grunn av kognitiv svikt vil ha problemer med å forstå.

For en person med demens kan stor endring og smitteverntiltak gi uro og frykt. Låste dører og enerom, eller krav om munnbind, kan skape så mye stress at helsesituasjonen kan bli verre. 

Derfor har Nasjonalforeningen for folkehelsen oppfordret helsemyndighetene til å stenge sykehjemmene for besøk. Vi vet at det vil være vanskelig for mange. Den som er på sykehjem vil kanskje ikke forstå hvorfor kona eller sønnen ikke kommer lenger. Dessverre vil forklaringen som gis, igjen og igjen, glemmes og savnet blir sterkt. Det vil også være sårt for den som vet hva disse besøkene betyr og som likevel må la være å komme.

Likevel er vårt råd at sykehjemmene stenges for besøk. Om smitte kommer inn på sykehjem, kan det bli økt risiko for mange av de som bor der. Det må vi unngå, så langt det lar seg gjøre. Personalet på sykehjemmene kan gjøre den vanlige jobben sin bedre dersom de ikke også må håndtere koronasmitte.

Nærhet i nye former

Det er smertefullt å vite at syke og ensomme mennesker ikke får nærkontakt med de som bryr seg om dem, men nå bryr vi oss best ved å vise det på avstand. La oss ta alle muligheter i bruk for å være sammen per telefon og sosiale medier, med bilder og film. Har vi noe tid til overs, så bruk den til å glede noen som trenger det – på avstand.

Vi gjør alt vi kan nå for å stoppe spredningen, først og fremst for å beskytte de som kan bli alvorlig syke av koronaviruset. Da må vi også sørge for at de aller mest sårbare blant de av oss får den sterkeste beskyttelsen, selv om det vil føre til sårt savn.

Målet er å komme oss gjennom dette, slik at vi igjen kan holde i den gode, kjente hånden og være sammen igjen.  

Trenger du råd?

Trenger du noen å snakke med om demens? Ring Demenslinjen på tlf. 23 12 00 40, mandag til fredag mellom 9-15.