Til hovedinnhold
Støtt oss

Minablogg

Vil du la ungene sitte på med bestefar?

Hver uke ringer pårørende til Demenslinjen og er bekymret for at en eldre mor eller far kan ha demens og ikke bør kjøre bil mer. Et flertall på Stortinget har nå fjernet kravet om helseattest for eldre sjåfører.

Å få lov til å kjøre bil betyr mye for mange. Det gjør at hverdagens ærend blir greie å løse, det gir livskvalitet og for noen handler det også om identitet. For folk som bor langt unna offentlig transport oppleves det å miste førerkortet som en dramatisk ting. I dag er det krav om helseattest for alle bilførere over 80 år, dersom legen mener det er behov for det. Helseattesten er en anledning til sjekk av at syn, hørsel og reaksjonsevne er på plass og det er en anledning til å fange opp mulig kognitiv svikt, som demens.

Nå har et flertall bestående av SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vedtatt at dette kravet skal bort. De argumenterer med at det er aldersdiskriminerende å ha en slik ordning.

Dette bekymrer oss i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sammen med Statens vegvesen, Trygg Trafikk, og flere andre, har vi argumentert for at vi trenger et obligatorisk sjekkpunkt. Det gir trygghet for den som kjører og for de andre på veien.

Gjemmer nøkkelen

Hver uke hører vi fra pårørende som tar kontakt med Demenslinjen for å be om råd. De forteller om eldre foreldre som har fått bulker på bilen de ikke kan gjøre rede for, at de har kjørt feil, eller ikke husker hvorfor de kjørte. Mange sier at de ikke opplever det som trygt å la barnebarna sitte på med bestefar. Dette er vanskelig å ta opp, nettopp fordi bilkjøring er så viktig for så mange. De pårørende opplever å bli møtt med sinne og sterke reaksjoner når de tar dette opp. Disse samtalene er vonde og vanskelige, og samtidig er mange pårørende redde og fortvilet og ber om råd for hvordan de kan få stoppet dem fra å kjøre.

Flere har varslet fastlegen uten at det er fulgt opp. Pårørende ender med å gjemme bilnøkler, ta førerkort eller lyve om at bilen er på verksted, for å stoppe slektninger som kan være farlige trafikanter.

Dette er et ansvar pårørende ikke bør ha. Legeforeningen har også uttrykket sterk bekymring for at å fjerne dette sikkerhetsnettet vil føre til stor belastning de pårørende l får mange flere farlige sjåfører på veiene. 

Alder gir risiko

Helsen vår påvirkes av alder. Derfor har vi bestemte helsesjekker på ulike tidspunkter i livet, som aldersbestemte stopp på helsestasjonen og mammografi for voksne kvinner. Dette er ikke diskriminering, men innsats basert på kunnskap.

Å bli eldre gjør at helsen vår blir endret. Når hele den voksne befolkningen nå skal vaksineres mot covid-19, går de eldste først i køen, siden de har høyest risiko. Slik er det også med demens, der alder er viktigste risikofaktor. Fra 80 år er det nær en av fem som har demens. Fra 85 år og oppover er andelen som har demens fra 30 til 50 prosent. Dette er en sykdom som utvikler seg over lang tid og som kan være vanskelig å fange opp i en vanlig 15 minutter lang legetime som handler om noe annet. Derfor er det så viktig med krav om helseattest, slik at det blir en sjekk som handler om akkurat dette.

Trygghet for alle

I diskusjonen om dette møtes vi med argumenter om at vi ikke må ta fra eldre lappen, og at folk kjenner selv når det er på tide å parkere. Friske eldre som har kjøreferdighetene i god behold, mister jo ikke førerkortet på en slik helsesjekk. Tvert imot sier mange at de opplever det som en trygghet at de blir testet slik.

Utfordringen er de som ikke skjønner det selv og ikke gir seg i tide. Demens kan også svekke selvinnsikt og forståelse av sykdommen. Hvert år er det om lag 1 400 som mister førerkortet på grunn av kognitiv svikt. Dette er de som blir fratatt det mot sin vilje. I tillegg er det mange flere som får det rådet fra legen, om at den delen av livet som handler om å sitte bak rattet i en bil er over, og som godtar det. Uten kravet til helseattest er det mange av disse som ikke vil bli fanget opp. Ønsket om å kjøre kan ikke veie opp for risikoen dette kan utgjøre for den som kjører og andre som befinner seg på veien.

Ingen ønsker å være farlig for seg selv og andre. Vi trenger gode systemer som fanger opp de potensielt farlige sjåførene, slik at de ikke blir en trussel i trafikken. Det er ikke diskriminerende, men noe som øker tryggheten for alle.

Les mer om demens og førerkort her.